Thông tin cổ phiếu POM, SKV, CTG, MBB, CMV TCL, VIB, DC4, STK, VAF, VSA, L14, DBT ngày 30/6/2021

Thông tin cổ phiếu POM – CTCP Thép Pomina – Đã thông qua phương án phát hành tối đa 70 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Vốn điều lệ sẽ tăng từ 2.797 tỷ đồng lên 3.497 tỷ đồng. Giá chào bán do HĐQT xác định tùy điều kiện thực tế thời điểm phát hành, có thể là trong năm 2021 hoặc 2022.

Năm 2021, doanh nghiệp lên kế hoạch doanh thu thuần 12.000 tỷ đồng, tăng 22%; lãi sau thuế 600 tỷ đồng, gấp 38 lần so với thực hiện năm 2020. Pomina không chia cổ tức 2020 và lên kế hoạch 10% cho năm 2021.

Tin tức cổ phiếu SKV – CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa – Sẽ thực hiện chia cổ tức năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 23,77% (cổ đông sở hữu 1 cp sẽ nhận được 2,377 đồng cổ tức). Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 14/07.

Thông tin cổ phiếu CTG – Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Vietinbank – Ngày 07/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 08/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100 -29,0695, tương đương CTG sẽ phát hành thêm hơn 1,08 tỷ cổ phiếu mới trong đợt này.

Tin tức cổ phiếu MBB Ngân hàng TMCP Quân đội – Thông báo, ngày 13/7/2021 sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 35%. Cách đây chỉ một tuần, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của MBB.

Thông tin cổ phiếu CMV – CTCP Thương nghiệp Cà Mau – Năm 2021, doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu 3.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 25,6 tỷ đồng tăng 38,6% so với thực hiện trong năm 2020.

Trong năm 2021, doanh nghiệp dự kiến đầu tư công trình tổng kho bách hóa Năm Căn với diện tích 12.250 m2, vốn đầu tư dự kiến 14,98 tỷ đồng; đầu tư mở rộng kho chứa hàng tại Hộ Phòng, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu với diện tích 333 m2, giá trị dự kiến đầu tư 700 triệu đồng.

Tin tức cổ phiếu TCL – CTCP Đại lý giao nhận vận tải Xếp dỡ Tân Cảng – Ngày 15/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50%, thanh toán bắt đầu từ ngày 10/8/2021.

Thông tin cổ phiếu VIB – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Ngày 29/6 thông báo, miễn nhiệm chức vụ Giám đốc chuyển đổi số – Thành viên Ban điều hành VIB đối với bà Nguyễn Thị Tuyết Hà kể từ ngày 30/6/2021.

Tin tức cổ phiếu DC4 – CTCP Xây dựng DIC Holdings – Ngày 09/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 12/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 20:1, tương đương DC4 sẽ phát hành thêm gần 1,6 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Thông tin cổ phiếu STK – CTCP Sợi Thế Kỷ – Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 02/8/2021.

Tin tức cổ phiếu VAF CTCP Phân lân nung chảy Văn Điển – Ngày 09/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 12/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7/2021.

Thông tin cổ phiếu VSA – CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam – Ngày 02/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 và 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 53/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2021.

Tin tức cổ phiếu L14 – CTCP Licogi 14 – Ngày 13/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 14/7. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới).

Thông tin cổ phiếu DBT CTCP Dược phẩm Bến Tre – Ngày 29/6, Bepharco đã hoàn tất việc tăng sở hữu tại CTCP Dược phẩm Yên Bái lên 85,9% vốn điều lệ.