Thông tin cổ phiếu RIC, TV2, PPH, ACB, VPB, TSC, OCB, TTA, ADG, RAL, VPD, LCG, SRA, HGM ngày 28/7/2021

RIC – Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia – Quý II/2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 27,5 tỷ đồng, tăng 99,6% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế lỗ 18,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 21,3 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, RIC ghi nhận doanh thu tăng 10,9% so với cùng kỳ, đạt 54.849,1 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là âm 45,1 tỷ đồng so với cùng kỳ âm 54,3 tỷ đồng.

TV2 – Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 – Quý II/2021, TV2 ghi nhận doanh thu đạt 1.360,6 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 71,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 251,2% và 80,1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 1.706,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 100,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 66,2% và 6% so với cùng kỳ năm trước.

PPH – Tổng CTCP Phong Phú – Quý II/2021, PPH ghi nhận doanh thu đạt 433 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 144,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 0,2% và 74,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 822,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 283,5 tỷ đồng, lần lượt giảm 23,9% và tăng 66,3% so với cùng kỳ năm trước.

ACB – Ngân hàng TMCP Á Châu – Quý II/2021, ACB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 3.248 tỷ đồng, tăng 71,5% so với cùng kỳ năm 2020. Động lực tăng trưởng chính đến từ tín dụng và hoạt động dịch vụ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, lợi nhuận trước thuế của ACB đạt 6.352 tỷ, tăng 66% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 5.071 tỷ đồng.

VPB – Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – UBCKNN đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Ngọc Bê, địa chỉ: Thạch Bàn, Long Biên, thành phố Hà Nội. Ông Bê bị phạt 940,35 triệu đồng do không công bố thông tin về việc dự kiến giao dịch đối với cổ phiếu VPB. Bên cạnh đó, ông Bê phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.

TSC – CTCP Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Cần Thơ – Đã thông qua việc phát hành hơn 49,2 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 3:1, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2021.

OCB – Ngân hàng TMCP Phương Đông – Ngày 02/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 03/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 4:1 (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới), tương đương OCB sẽ phát hành thêm gần 274 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

TTA – CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành – Ngày 05/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 06/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới), tương đương TTA sẽ phát hành thêm 10,8 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

ADG – CTCP Clever Group – Đã thông qua phương án phát hành hơn 1,8 triệu cổ phiếu mới để trả cổ tức theo tỷ lệ 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới). Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 09/8/2021.

RAL – CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông – Đã thông qua việc phát hành chào bán 11 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 12,075:11, với giá 93.000 đồng/cổ phiếu.

VPD – CTCP Phát triển điện lực Việt Nam – Ngày 09/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 10/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 2%, thanh toán bắt đầu từ ngày 25/8/2021.

LCG – CTCP Licogi 16 – Đã thông qua việc phát hành hơn 9,21 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 8 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện trong quý III/2021. Bên cạnh đó, LCG sẽ phát hành 50 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

SRA – CTCP Sara Việt Nam – Đã thông qua việc góp vốn 29,4 tỷ đồng vào CTCP Phòng khám Healthcare Hậu Giang, tương ứng 98%/vốn của Healthcare Hậu Giang.

HGM – CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang – Ngày 19/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt, ngày đăng ký cuối cùng là 20/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 20/9/2021.