Thông tin cổ phiếu SSI, VND, AAS, PLX, FCN, PVI, CTG, CC1, GAS

SSI – CTCP Chứng khoán SSI – Sau 8 tháng đầu năm, công ty mẹ đã đạt 1.872 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế – cao hơn kế hoạch hợp nhất 1.870 tỷ mà ĐHĐCĐ thường niên đã thông qua. Đây là công ty đầu tiên trong nhóm những công ty đặt kế hoạch lợi nhuận nghìn tỷ đã hoàn thành kế hoạch.

VND – CTCP Chứng khoán VNDirect – Điều chỉnh kế hoạch doanh thu hoạt động năm 2021 lên 3.951 tỷ đồng, tăng 55% so với kế hoạch ban đầu. Lợi nhuận trước và sau thuế tăng 82% lên lần lượt 2.000 tỷ đồng và 1.600 tỷ đồng.

AAS – CTCP Chứng khoán SmartInvest – Dự kiến điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế lên mức 200 tỷ đồng, gấp 42 lần chỉ tiêu đã được thông qua trước đó. Một nội dung quan trọng khác cũng được trình cổ đông thông qua là phương án chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 30% bằng cổ phiếu hoặc tiền mặt.

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – Thông báo, chỉ bán được hơn 1,77 triệu cổ phiếu trong số 8 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán từ ngày 06/8 đến 03/9 theo phương thức khớp lệnh, với giá bán bình quân 53.740 đồng/cổ phiếu.

FCN – CTCP Fecon – Đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 1,02 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Nông nghiệp Hữu cơ Đông Khê cho CTCP Đầu tư Fecon, với giá 10.000 đồng/cổ phần.

PVI – CTCP PVI – Đã thông qua phương án bán hơn 10,72 triệu cổ phiếu quỹ để bổ sung vốn kinh doanh. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III – IV/2021.

CTG – Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Đã tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định, Nghị quyết về công tác cán bộ. Ông Trần Minh Bình đảm nhiệm chức vụ Bí thư Đảng ủy VietinBank nhiệm kỳ 2020 – 2021, Chủ tịch HĐQT VietinBank nhiệm kỳ 2019 – 2024. Ông Nguyễn Hoàng Dũng được giao nhiệm vụ phụ trách Ban điều hành VietinBank.

CC1 – Tổng công ty Xây dựng Số 1- CTCP – Đã thông qua việc chấp thuận cho CTCP Đầu tư Đường ven biển Hải Phòng vay vốn với số tiền lên tới 1.200 tỷ đồng và ủy quyền cho ông Nguyễn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT quyết định mức lãi suất cho vay, phê duyệt phương án cho vay, ký hợp đồng cho vay.

GAS – Tổng Công ty Khí Việt Nam – Đã thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT đối với ông Nguyễn Sinh Khang từ ngày 1/9/2021. Theo đó, HĐQT giao cho ông Dương Mạnh Sơn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc phụ trách từ ngày 1/9/2021 cho đến khi kiện toàn xong các chức danh lãnh đạo, quản lý của Công ty.