Thông tin cổ phiếu TAC, VCG, MPC, BTP, TDG, TS4, TDH, SCS, NBB, VNG, TTA ngày 18/6/2021

Thông tin cổ phiếu TAC – CTCP Dầu thực vật Tường An – Đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu 5.266 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 232 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm 2020. Với chỉ tiêu trên, Công ty dự kiến chia cổ tức vào mức 20%.

Tin tức cổ phiếu VCG Tổng CTCP XNK và xây dựng Việt Nam – Đã hoàn tất việc chuyển nhượng phần vốn góp 24,37 tỷ đồng, tương đương 12,4% tổng vốn điều lệ của Công ty TNHH Vina-Sanwa cho Tập đoàn Sanwa Holdings. Như vậy, kể từ ngày 14/6, Công ty TNHH Vina-Sanwa không còn là công ty liên doanh của Vinaconex.

Thông tin cổ phiếu MPC – Tập đoàn Thủy sản Minh Phú – Năm 2021, tập đoàn đặt mục tiêu doanh thu 15.774 tỷ đồng, tăng 10% và lợi nhuận sau thuế 1.092 tỷ đồng, tăng gần 62% so với năm trước. Kế hoạch mới này thấp hơn kế hoạch lãi ban đầu ghi nhận tại báo cáo thường niên là 1.400 tỷ đồng.

Tin tức cổ phiếu BTP CTCP Nhiệt điện Bà Rịa – Sự kiến tổng doanh thu 2021 hơn 887 tỷ đồng (tăng 8%) và lãi sau thuế đạt gần 81 tỷ đồng (tăng nhẹ so với thực hiện năm 2020).

Thông tin cổ phiếu TDG Công ty cổ phần Dầu khí Thái Dương – Đã thông qua kế hoạch tổng doanh thu 743,88 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 2,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 7,3% và tăng 289,4% so với thực hiện năm ngoái.

Tin tức cổ phiếu TS4 CTCP Thủy sản số 4 – Ngày 16/6, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) đã có quyết định đưa cổ phiếu vào diện tạm ngừng giao dịch kể từ ngày 23/6/2021. Nguyên nhân do, Công ty tiếp tục vi phạm công bố thông tin trên thị trường, sau khi đã bị đưa vào diện kiểm soát đặc biệt trước đó.

Tin tức cổ phiếu TDH CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – Đã thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ hơn 16,61 triệu cổ phiếu sở hữu tại CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư TP.HCM (FDC), tương ứng tỷ lệ 43%, với giá thị trường tại thời điểm chuyển nhượng, nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.

Thông tin cổ phiếu SCS – CTCP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn – Ngày 29/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 30/6. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 50%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/07/2021.

Tin tức cổ phiếu NBB – CTCP Năm Bảy Bảy – Ngày 24/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 1 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 25/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 16%, thanh toán bắt đầu từ ngày 24/9/2021.

Thông tin cổ phiếu VNG – CTCP Du lịch Thành Thành Công – Đã thông qua việc bán bớt cổ phần để giảm tỷ lệ sở hữu tại CTCP Du lịch Thanh Bình xuống dưới 49%, với giá chuyển nhượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện trong quý II/2021.

Tin tức cổ phiếu TTA – CTCP Đầu tư xây dựng và Phát triển Trường Thành – Đã thông qua phương án phát hành 10,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 100:8 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 08 cổ phiếu mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong tháng 6, tháng 7/2021.