Thông tin cổ phiếu TGG, BII, VCB

TGG – CTCP Louis Capital – Ngày 20/9, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư với 8 triệu cổ phần sở hữu tại CTCP Đầu tư Phát triển 299, tương ứng tỷ lệ 40%. Cùng với đó, TGG cũng thoái toàn bộ 175.000 cổ phần sở hữu tại CTCP Tập đoàn Bất động sản Hoàng Gia, tỷ lệ 4,8%.

BII – CTCP Louis Land – Đã thông qua nghị quyết về việc giải thể một số công ty con, chi nhánh Công ty tại Đồng Nai, đồng thời thoái vốn tại các công ty con.

HĐQT còn dự kiến trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT. Theo công bố, BII đã nhận được đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT của ông Lê Quang Nhuận và vị trí thành viên HĐQT của ông Trịnh Văn Huy. Hai lãnh đạo này chỉ mới vừa nhận chức tại BII từ ngày 18/6 sau khi được cổ đông phê duyệt.

VCB – Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt phương án đầu tư bổ sung hơn 7.657 tỷ đồng vốn Nhà nước cho Vietcombank theo tờ trình của NHNN thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.