Thông tin cổ phiếu TID, PAC, LTG, BBC, APH, TMS, HDB, SZC, KDC, HDC, AMV, BAB ngày 4/8/2021

TID – CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa – Doanh thu thuần quý II của Tín Nghĩa đạt hơn 1.874 tỷ đồng, giảm nhẹ 3% so với cùng kỳ năm 2020. Tín Nghĩa báo lãi trước thuế quý II đạt 100 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức 175%.

Tuy nhiên, do chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại của doanh nghiệp tăng đột biến lên hơn 72 tỷ đồng, gấp 84 lần cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế âm 16,8 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 18,9 tỷ đồng.

PAC – Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam – Đặt kế hoạch trong quý III/2021 với doanh thu là 876 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 40 tỷ đồng, lần lượt tăng 18,8% và giảm 31,5% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021, PAC dự kiến doanh thu là 2.804 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 146 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 9,3% so với 9 tháng đầu năm 2020.

LTG – CTCP Tập đoàn Lộc Trời – Quý II/2021, LTG ghi nhận doanh thu đạt 2.724,5 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 45,5 tỷ đồng, lần lượt bằng 185,7% và 30,2% so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, LTG ghi nhận doanh thu đạt 5.121,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 229,1 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 132,8% và 101,7% so với 6 tháng đầu năm 2020.

BBC – CTCP Bibica – Ngày 12/8 tới sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 36%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 3.600 đồng.

APH – CTCP An Phát Holdings – Quý II/2021 doanh thu tăng 87% đạt 3.736 tỷ đồng; lãi trước thuế 89 tỷ đồng, tăng 30%. Lãi sau thuế đạt 67 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng, doanh thu đạt 6.401 tỷ đồng, tăng 67%. Lãi sau thuế đạt 139 tỷ đồng, tăng 29%.

TMS – CTCP Transimex – Đã thông qua việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 5% và bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15%. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III/2021. Bên cạnh đó, TMS dự kiến phát hành hơn 12,2 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 40.000 đồng/cổ phiếu.

HDB – Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM – HDBank – Ngày 26/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 27/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:25 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 25 cổ phiếu mới), tương đương HDB sẽ phát hành thêm hơn 398,44 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

SZC – CTCP Sonadezi Châu Đức – Ngày 17/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 20/9. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 11/10/2021.

KDC – CTCP Tập đoàn Kido – Ngày 23/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 24/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 6%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/9/2021.

HDC – CTCP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu – Thông báo phát hành hơn 3,32 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

AMV – CTCP Sản xuất kinh doanh dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ – Đã thông qua việc mua 600.000 cổ phần của CTCP Leopard Solutions, tương đương tỷ lệ sở hữu 75% với giá 10.000 đồng/cổ phần.

BAB – Ngân hàng TMCP Bắc Á – Ngày 10/8 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức, ngày đăng ký cuối cùng là 11/8. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 1.000:63 (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 63 cổ phiếu mới).