Thông tin cổ phiếu TRS, AAT, TTT, ACB, PRT, SVD, KDC, TV2, DBC, LIX, TMP, S99, VCS, HAP ngày 4/6/2021

Tin tức Cổ phiếu TRS Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hải – Năm 2021, Công ty dự kiến doanh thu thuần đạt 610 tỷ đồng, tăng gần 4% so với thực hiện năm 2020; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 19 tỷ đồng, tăng 17,3%. Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến 20%.

Thông tin Cổ phiếu AAT – Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa – Năm 2021, Công ty đặt chỉ tiêu kinh doanh với tổng doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 50 tỷ đồng, lần lượt tăng 74% và 257% so với thực hiện năm ngoái. Tỷ lệ cổ tức dự kiến 8%.

Tin tức Cổ phiếu TTT CTCP Du lịch – Thương mại Tây Ninh – Năm 2021, TTT dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, kéo dài sẽ ảnh hưởng mạnh đến kinh tế nói chung và Công ty nói riêng. Công ty đặt mục tiêu doanh thu 112 tỷ đồng, xấp xỉ 2020 và lỗ gần 4 tỷ đồng (năm trước lãi 3 tỷ đồng).

Thông tin Cổ phiếu ACB – Ngân hàng TMCP Á Châu – Ngày 10/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 11/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 25%, tương ứng ACB sẽ phát hành thêm hơn 540,38 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Tin tức Cổ phiếu PRT – Tổng công ty Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương – CTCP – Sẽ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ dự kiến đạt 1.833 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 284 tỷ đồng; chia cổ tức 6%.

Thông tin Cổ phiếu SVD – Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vũ Đăng – Năm 2021, Công ty đặt chỉ tiêu kinh doanh với tổng doanh thu 370 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 5,5 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 15,7% so với thực hiện năm ngoái.

Trong năm 2021, Công ty dự kiến tăng vốn điều lệ từ 129 tỷ đồng lên 258 tỷ đồng. Theo đó, SVD sẽ phát hành 12,9 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị là 129 tỷ đồng cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 1:1.

Tin tức Cổ phiếu KDC Công ty cổ phần Tập đoàn KDIO – HĐQT KIDO sẽ trình kế hoạch doanh thu thuần 11.500 tỷ đồng cùng lợi nhuận trước thuế 800 tỷ đồng trong năm nay. Kết quả các chỉ tiêu này trong năm 2020 là 8.324 tỷ đồng và 416 tỷ đồng.

KIDO sẽ bàn thảo về vấn đề chuyển đổi mô hình kinh doanh. Cụ thể, Tập đoàn đảm nhận thực hiện phân phối, bán sản phẩm dầu ăn, kem, bánh kẹo, cà phê và các sản phẩm thiết yếu khác ra thị trường qua các kênh bán hàng. Còn các công ty thành viên thuộc KIDO sẽ tập trung vào sản xuất.

Thông tin Cổ phiếu TV2 – CTCP Tư vấn Xây dựng điện 2 – Ngày 2/6, HĐQT đã thông qua việc triển khai phát hành hơn 9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 theo tỷ lệ 25%. Chi tiết sẽ được thông báo sau.

Tin tức Cổ phiếu DBC – CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam – Ngày 10/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 11/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1, tương ứng DBC sẽ phát hành thêm hơn 10,46 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Thông tin Cổ phiếu LIX CTCP Bột giặt LIX – Ngày 2/6, HĐQT đã có nghị quyết thông qua việc trả cổ tức đợt cuối năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 17/6/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 30/6/2021.

Tin tức Cổ phiếu TMP – CTCP Thủy điện Thác Mơ – Ngày 07/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 08/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 45%, thanh toán bắt đầu từ ngày 17/6/2021.

Thông tin Cổ phiếu S99 – CTCP SCI – Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch HĐQT đã mua vào hơn 5,24 triệu cổ phiếu S99 từ ngày 04/5 đến 02/6. Sau giao dịch, ông Hùng đã nâng sở hữu tại S99 lên hơn 10,96 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 20,92%.

Tin tức Cổ phiếu VCS CTCP Vicostone – Đã thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 20%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 15/6/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 23/6/2021.

Thông tin Cổ phiếu HAP CTCP Tập đoàn Hapaco – Gần 55,63 triệu cổ phiếu HAP, tương ứng tổng giá trị 556,27 tỷ đồng sẽ giao dịch phiên cuối cùng trên HOSE vào ngày 11/6/2021. Mục đích chuyển giao dịch sang HNX theo hướng dẫn tại công văn 713/UBCK-PTTT ngày 3/3/2021.