Thông tin cổ phiếu VC7, IDP, BCE, AGG, KSB, HTI, VID, PPC, EVS, VSA, VNR, AVF ngày 24/6/2021

Thông tin cổ phiếu VC7 – CTCP Tập đoàn BGI – Dự kiến phát hành hơn 24 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được hưởng 1 quyền, cứ 1 quyền sẽ được mua 1 cổ phiếu mới. Giá phát hành là 10.000 đồng/CP. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2021, sau khi nhận được Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng do UBCK cấp.

Tin tức cổ phiếu IDP CTCP Sữa Quốc tế – Năm 2021, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 5.000 tỷ đồng, tăng 30% và lợi nhuận sau thuế 530 tỷ đồng, tăng 6%. Cổ tức tiền mặt dự kiến 40 – 80%. Năm 2020, HĐQT IDP đề xuất không chia cổ tức.

Thông tin cổ phiếu BCE – CTCP Xây dựng và Giao thông Bình Dương – Ngày 23/6, HĐQT đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 9%. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức vào 16/7/2021 và thanh toán bắt đầu từ ngày 26/8/2021.

Tin tức cổ phiếu AGG – CTCP Đầu tư và Phát triển bất động sản An Gia – Đã thông qua việc nhận chuyển nhượng hơn 160.000 cổ phần tại CTCP Đầu tư Thương mại và Phát triển An Tường.

Thông tin cổ phiếu KSB CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương – Ngày 06/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 07/7. Theo đó, cổ tức trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu), tương ứng KSB sẽ phát hành thêm hơn 6,66 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Tin tức cổ phiếu HTI – CTCP Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO – Ngày 02/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 05/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%, thanh toán bắt đầu từ ngày 30/7/2021.

Thông tin cổ phiếu VID – CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông – Ngày 30/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 01/7. Theo đó, cổ tức trả bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu), tương ứng VID sẽ phát hành thêm hơn 4,63 triệu cổ phiếu mới trong đợt này.

Tin tức cổ phiếu PPC – CTCP Nhiệt điện Phả Lại – Ngày 15/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức đợt 4 năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 16/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 12,5%, thanh toán bắt đầu từ ngày 04/8/2021.

Thông tin cổ phiếu EVS – CTCP Chứng khoán Everest – Đã thông qua phương án phát hành 3 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý II, quý III/2021.

Tin tức cổ phiếu VSA CTCP Đại lý Hàng hải Việt Nam – Ngày 02/7 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2019 và 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 53/7. Theo đó, cổ tức trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ tổng cộng 30%, thanh toán bắt đầu từ ngày 15/7/2021.

Thông tin cổ phiếu VNR – Tổng CTCP Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam – Ngày 28/6 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2020, ngày đăng ký cuối cùng là 29/6. Theo đó, cổ tức sẽ được trả bằng tiền mặt theo tỷ lệ 15%, thanh toán bắt đầu từ ngày 28/7/2021.

Tin tức cổ phiếu AVF CTCP Việt An – Đã công bố thông tin bất thường về việc các cơ quan chức năng đến trụ sở Công ty đọc lệnh khởi tố và lệnh tạm giam ông Ngô Văn Thu – Tổng Giám đốc Công ty.