Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu APS, APH, NTL, VC2, MDG, RIC

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Bà Nguyễn Đỗ Hoàng Lan, con ông Nguyễn Đỗ Lăng – Tổng Giám đốc – đăng ký mua 1.909.000 quyền mua. Trước giao dịch bà Hoàng Lan không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/8 đến 6/9/2021.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH): Nirav Sudhir Patel đăng ký bán 278.400 cp trong tổng số 974.400 cp (tỷ lệ 0,48%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến từ 6/9 đến 5/10/2021.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (NTL): Bà Nguyễn Thị Mai, nhà đầu tư, đã bán 1.533.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.500.040 cp. Giao dịch thực hiện từ 17/8 đến 27/8/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 (VC2): CTCP Đầu tư MST đăng ký mua 3,6 triệu cp. Trước giao dịch Công ty MST không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 5/10/2021.

CTCP Miền Đông (MDG): CTCP Đầu tư xây dựng Phước Tiến đăng ký bán 300.000 cp trong tổng số 1,8 triệu cp (tỷ lệ 17,43%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 5/10/2021.

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC): Bà Đào Ngọc Hoa, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 333.333 cp. Trước giao dịch bà Hoa không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 5/10/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

LSS – CTCP Mía đường Lam Sơn – Thông báo, chỉ bán được hơn 848.000 cổ phiếu trong tổng số hơn 2,32 triệu cổ phiếu quỹ đăng ký bán từ ngày 30/7 đến 27/8 theo phương thức khớp lệnh, với giá bán bình quân 12.723 đồng/cổ phiếu.

NTL – CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm – Bà Nguyễn Thị Mai, cổ đông lớn đã bán ra hơn 1,53 triệu cổ phiếu NTL từ ngày 17/8 đến 27/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Mai đã giảm sở hữu tại NTL xuống còn hơn 5,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9%.

CAV – CTCP Dây cáp điện Việt Nam – CTCP Thiết bị điện Gelex, Công ty mẹ đã mua vào 300.000 cổ phiếu CAV từ ngày 06/8 đến 16/8. Sau giao dịch, Gelex đã nâng sở hữu tại CAV lên hơn 55,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 96,35%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VC2 – CTCP Đầu tư và Xây dựng VINA 2 – CTCP Đầu tư MST, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Huy Quang – Phó tổng giám đốc đăng ký mua 3,6 triệu cổ phiếu VC2 từ ngày 06/9 đến 05/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VC2 nào.

APH – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings – Ông Nirav Sudhir Patel, Thành viên HĐQT đăng ký bán hơn 274.000 cổ phiếu APH từ ngày 06/9 đến 05/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Nirav sẽ giảm sở hữu tại APH xuống còn 696.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,34%.

MDG – CTCP Miền Đông – CTCP Đầu tư Xây dựng Phước Tiến, cổ đông lớn đăng ký bán 300.000 cổ phiếu MDG từ ngày 06/9 đến 05/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại MDG xuống còn 1,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,53%.