Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu C4G, GEX, VIB, DPC, HND, S99, LCS, DTD, CSI, THP, THU, FIR, DBT

CTCP Tập đoàn Cienco 4 (C4G): Công ty TNHH Đầu tư Thượng Hải đã bán 8 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 14.980.490 cp (tỷ lệ 14,13%) xuống 6.980.490 cp (tỷ lệ 6,59%). Giao dịch thực hiện ngày 18/5/2021.

Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (GEX): Ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Giám đốc, đã mua 30 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 56.500.000 cp (tỷ lệ 11,57%) lên 86.500.000 cp (tỷ lệ 17,7%). Giao dịch thực hiện từ 28/5 đến 2/6/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Bà Đặng Thị Thu Hà, vợ ông Đặng Văn Sơn – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch bà Hà sở hữu 31.768.544 cp (tỷ lệ 2,864%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/6 đến 5/7/2021.

CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC): ông Phạm Ngọc Linh, Chủ tịch HĐQT, đã bán 294.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.071 cp (tỷ lệ 0,23%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 20/5 đến 28/5/2021.

CTCP Nhiệt điện Hải phòng (HND): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch Đầu tư SCIC không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/6 đến 2/7/2021.

CTCP SCI (S99): Ông Nguyễn Công Hùng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 5.242.672 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 10.968.669 cp (tỷ lệ 20,92%). Giao dịch thực hiện từ 4/5 đến 2/6/2021.

CTCP Licogi 166 (LCS): Bà Đỗ Hoàng Lan, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.824.000 cp (tỷ lệ 24%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Lan không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 27/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LCS, cùng ngày, ông Đặng Lam Giang, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.672.000 cp (tỷ lệ 22%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Giang không sở hữu cổ phiếu nào.

Phía bán ra, bà Nguyễn Thu Hà đã bán 1.672.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.703.753 cp (tỷ lệ 22,42%) xuống 31.753 cp (tỷ lệ 0,42%) và không còn là cổ đông lớn. Ông Dương Văn Việt, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.824.000 cp (tỷ lệ 24%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Đầu tư phát triển Thành Đạt (DTD): Ông Trần Việt Đức, Tổng Giám đốc, đã mua 300.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 600.000 cp (tỷ lệ 2,18%). Giao dịch thực hiện từ 10/5 đến 1/6/2021.

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI): Ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc tài chính, đăng ký mua 738.500 cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 5.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/6 đến 5/7/2021.

CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước (THP): Bà Lê Thanh Thảo, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Thảo sở hữu 1.112.320 cp (tỷ lệ 5,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/6 đến 2/7/2021.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa (THU): Ông Nguyễn Thanh Bắc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 438.000 cp (tỷ lệ 13,28%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Bắc không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 31/52021.

CTCP Địa ốc First Real (FIR): Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 2.454.400 cp (tỷ lệ 9,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/6 đến 8/7/2021.

CTCP Dược phẩm Bến Tre (DBT): Bà Đậu Thị Thúy Mai, Phó Chủ tịch HĐQT, đã bán 320.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.006.520 cp (tỷ lệ 7,09%). Giao dịch thực hiện từ 25/5 đến 3/6/2021.