Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu C4G, MWG, MSB, PLX, PTL, RIC, TEG, AMV, HHG, IDC, DXG, HVN, VKC, TDM, BUD, QNU

CTCP Tập đoàn Cienco4 (C4G): CTCP Chứng khoán VnDirect đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 7.989.000 cp (tỷ lệ 7,54%) xuống 4.989.000 cp (tỷ lệ 4,71%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu C4G, ông Nguyễn Phương Vinh, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 16.852 cp (tỷ lệ 0,02%). Giao dịch thực hiện từ 25/8 đến 1/9/2021.

C4G – CTCP Tập đoàn Cienco4 – CTCP Chứng khoán VnDirect đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 7.989.000 cp (tỷ lệ 7,54%) xuống 4.989.000 cp (tỷ lệ 4,71%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu C4G, ông Nguyễn Phương Vinh, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 16.852 cp (tỷ lệ 0,02%). Giao dịch thực hiện từ 25/8 đến 1/9/2021.

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Quỹ từ thiện Mái ấm Thế giới di động đăng ký mua 390.000 cp. Trước giao dịch quỹ này sở hữu 44.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 14/10/2021.

MWG – CTCP Đầu tư Thế giới di động – Quỹ từ thiện Mái ấm Thế giới di động đăng ký mua 390.000 cp. Trước giao dịch quỹ này sở hữu 44.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 14/10/2021.

Ngân hàng TMCP Hàng hải việt Nam (MSB): CTCP May Diêm Sài Gòn đã bán 5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 33.383.756 cp (tỷ lệ 2,84%). Giao dịch thực hiện ngày 7/9/2021.

MSB – Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam – CTCP May Diêm Sài Gòn đã bán 5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 33.383.756 cp (tỷ lệ 2,84%). Giao dịch thực hiện ngày 7/9/2021.

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (PLX): ENEOS Corporation đã mua 2,7 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 65,7 triệu cp (ty rleje 5,08%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 6/8 đến 3/9/2021.

PLX – Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam – ENEOS Corporation đã mua 2,7 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 65,7 triệu cp (tỷ lệ 5,08%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 6/8 đến 3/9/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí (PTL): Bà Trần Thị Hường, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 4.873.670 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 13.903.670 cp (tỷ lệ 13,9%). Giao dịch thực hiện ngày 6/9/2021.

PTL – CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí – Bà Trần Thị Hường, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 4.873.670 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 13.903.670 cp (tỷ lệ 13,9%). Giao dịch thực hiện ngày 6/9/2021.

CTCP Quốc tế Hoàng Gia (RIC): Bà Đào Ngọc Hoa, Thành viên HĐQT, đã mua 333.333 cp (tỷ lệ 0,47%). Trước giao dịch bà Hoa không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 6/9/2021.

RIC – CTCP Quốc tế Hoàng Gia – Bà Đào Ngọc Hoa, Thành viên HĐQT, đã mua 333.333 cp (tỷ lệ 0,47%). Trước giao dịch bà Hoa không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 6/9/2021.

CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TEG): Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Kiên sở hữu 300.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 14/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TEG, cùng thời gian, CCP Tập đoàn DK đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch Tập đoàn DK sở hữu 500.000 cp.

TEG – CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành – Ông Đặng Trung Kiên, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Kiên sở hữu 300.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 14/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TEG, cùng thời gian, CCP Tập đoàn DK đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch Tập đoàn DK sở hữu 500.000 cp.

CTCP Sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (AMV): Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, con bà Đặng Thị Nương – Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 587.272 cp (tỷ lệ 0,64%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 14/10/2021.

AMV – CTCP SXKD Dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ – Bà Nguyễn Thị Quỳnh Anh, con bà Đặng Thị Nương – Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 587.272 cp (tỷ lệ 0,64%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 14/10/2021.

CTCP Hoàng Hà (HHG): Ông Lưu Huy Hoàng, con ông Lưu Huy Hà – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1.367.300 cp (tỷ lệ 3,92%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/9 đến 8/10/2021.

HHG – CTCP Hoàng Hà – Ông Lưu Huy Hoàng, con ông Lưu Huy Hà – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1.367.300 cp (tỷ lệ 3,92%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/9 đến 8/10/2021.

Tổng công ty Idico – CTCP (IDC): Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Việt đăng ký mua 19,5 triệu cp. Trước giao dịch công ty Bách Việt sở hữu 14.468.000 cp (tỷ lệ 4,82%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/9 đến 8/10/2021.

IDC – Tổng công ty Idico – CTCP – Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Việt đăng ký mua 19,5 triệu cp. Trước giao dịch công ty Bách Việt sở hữu 14.468.000 cp (tỷ lệ 4,82%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/9 đến 8/10/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 1 triệu cp, Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 417.900 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 86.708.650 cp (tỷ lệ 16,7297%) lên 88.126.550 cp (tỷ lệ 17,0033%). Giao dịch thực hiện ngày 10/9/2021.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 1 triệu cp, Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 417.900 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 86.708.650 cp (tỷ lệ 16,7297%) lên 88.126.550 cp (tỷ lệ 17,0033%). Giao dịch thực hiện ngày 10/9/2021.

Tổng Công ty hàng không Việt Nam (HVN): Công đoàn công ty đăng ký mua 465.299 cp. Trước giao dịch Công đoàn công ty sở hữu 824.912 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện ngày 14/9/2021.

HVN – Tổng Công ty hàng không Việt Nam – Công đoàn công ty đăng ký mua 465.299 cp. Trước giao dịch Công đoàn công ty sở hữu 824.912 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện ngày 14/9/2021.

CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC): Ông Lâm Quy Chương, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 2,9 triệu cp trong tổng số 3,1 triệu cp (tỷ lệ 16,08%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 14/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VKC, ông Lương Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 2,59%). Giao dịch thực hiện ngày 10/9/2021.

VKC – CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh – Ông Lâm Quy Chương, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 2,9 triệu cp trong tổng số 3,1 triệu cp (tỷ lệ 16,08%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 14/10/2021.

VKC – CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh – Ông Lương Minh Tuấn – Phó Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 500.000 cp (tỷ lệ 2,59%). Giao dịch thực hiện ngày 10/9/2021.

CTCP Nước Thủ Dầu Một (TDM): Bà Nguyễn Thị Mộng Thường, Thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 350.000 cp (tỷ lệ 0,35%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 12/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TDM, cùng thời gian, ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 600.000 cp.

TDM – CTCP Nước Thủ Dầu Một – Bà Nguyễn Thị Mộng Thường, Thành viên BKS, đăng ký bán toàn bộ 350.000 cp (tỷ lệ 0,35%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/9 đến 12/10/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TDM, cùng thời gian, ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 600.000 cp.

CTCP Khoa học công nghệ Việt Nam (BUD): Công ty TNHH Việt Hoàng Huy đã mua 1.378.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.478.500 cp (tỷ lệ 24,78%). Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2021.

BUD – CTCP Khoa học công nghệ Việt Nam – Công ty TNHH Việt Hoàng Huy đã mua 1.378.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.478.500 cp (tỷ lệ 24,78%). Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2021.

CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam (QNU): Công ty TNHH Thiên Phú hưng đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 700.000 cp (tỷ lệ 10,29%). Giao dịch thực hiện từ 12/8 đến 9/9/2021.

QNU – CTCP Môi trường đô thị Quảng Nam – Công ty TNHH Thiên Phú Hưng đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 700.000 cp (tỷ lệ 10,29%). Giao dịch thực hiện từ 12/8 đến 9/9/2021.