Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu CII, JVC, DXG, TAR, NHH, TMS, AGM, APF, GIL, BKG, PNG, NQB, CNT, LMC, TLI

CII – CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM – VIAC (No.1) Ltd Partnership, cổ đông đăng ký bán 5,5 triệu cổ phiếu CII từ ngày 10/1 đến 08/2 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại CII xuống còn hơn 6,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,59%.

JVC – CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật – Ông Nguyễn Việt Cường, cổ đông lớn đã bán toàn bộ 5,8 triệu cổ phiếu JVC sở hữu, tỷ lệ 5,16% trong ngày 29/12/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Norges Bank đã mua 300.000 cp, Samsung Vietnam Securities Master Investment Trust [Equity] đã mua 80.000 cp và Vietnam Enterpris Investments Limited đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 106.892.528 cp (tỷ lệ 17,9342%) lên 108.272.528 cp (tỷ lệ 18,1657%). Giao dịch thực hiện ngày 5/1/2022.

TAR – CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – Bà Phạm Lê Khánh Huyền, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 528.000 cổ phiếu TAR sở hữu, tỷ lệ 1,14%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/1 đến 28/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Nhựa Hà Nội (NHH): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã chuyển nhượng 8,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 8.036.946 cp (tỷ lệ 22,06%). Giao dịch thực hiện ngày 4/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NHH, CTCP Nhựa An Phát Xanh đã nhận chuyển nhượng 8,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 16.286.257 cp (tỷ lệ 44,69%). Giao dịch thực hiện ngày 4/1/2022.

CTCP Transimex (TMS): CTCP Đầu tư New Asia  đã mua 6.463.414 cp (tỷ lệ 6%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch New Asia không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 29/12/2021.

AGM – CTCP Xuất nhập khẩu An Giang – CTCP Louis Holdings, cổ đông lớn đã mua hơn 5,12 triệu cổ phiếu AGM trong đợt đấu giá cả lô cổ phần AGM của SCIC. Qua đó, Louis Holdings đã nâng sở hữu tại AGM lên hơn 9,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 51,17%.

CTCP Nông sản thực phẩm Quảng Ngãi (APF): Ông Vũ Lam Sơn, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán 120.000 cp trong tổng số 1.267.266 cp (tỷ lệ 6,33%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/1 đến 28/1/2022.

GIL – CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh – Ông Nguyễn Việt Cường, Phó chủ tịch HĐQT đã bán 481.800 cổ phiếu trong tổng số 700.000 cổ phiếu GIL đang nắm giữ, do biến động giá không phù hợp. Giao dịch đã được thực hiện từ ngày 1/12/2021 đến ngày 31/12/2021, theo phương thức khớp lệnh.

CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (BKG): Ông Nguyễn Minh Hải, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 750.000 cp (tỷ lệ 2,34%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/1 đến 8/2/2022.

CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG): CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký bán toan fbooj 1.736.900 cp (tỷ lệ 19,3%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/1 đến 28/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PNG, cùng thời gian, Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch công ty Thiên Hải sở hữu 10.000 cp.

CTCP Cấp nước Quảng Bình (NQB): Quỹ đầu tư cơ hội PVI đã bán toàn bộ 2.392.004 cp (tỷ lệ 13,88%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 29/12/2021.

CTCP Xây dựng và kinh doanh vật tư (CNT): Ông Lê Mạnh Hiếu, nhà đầu tư, đã bán 533.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 29.103.300 cp (tỷ lệ 72,93%). Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2021.

CTCP Khoáng sản Latca (LMC): Ông Nguyễn Minh Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 109.500 cp (tỷ lệ 7,3%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Phương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 29/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu LMC, cùng ngày, bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 160.000 cp (tỷ lệ 10,67%) và trở thành cổ đông lớn. Bà Phan Thị Tố Duyên, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 109.500 cp (tỷ lệ 7,3%0 và trở thành cổ đông lớn. Ông Lê Ngọc Long, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 203.500 cp (tỷ lệ 13,57%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch các nhà đầu tư này đều không sở hữu cổ phiếu LMC nào.

CTCP May quốc tế Thắng Lợi (TLI): Bà Phạm Uyên Nguyên, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 431.504 cp (tỷ lệ 14,38%) đang sở hữu. Giao dịch dụ kiến thực hiện từ 7/1 đến 28/1/2022.

NHA – CTCP Nhựa Hà Nội – CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA), cổ đông lớn đã mua vào 8,5 triệu cổ phiếu NHA trong ngày 04/1 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, AAA đã nâng sở hữu tại NHA lên hơn 16,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 44,69%.

Ở chiều ngược lại, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, cổ đông lớn của NHA đã bán ra đúng 8,5 triệu cổ phiếu NHA và giảm sở hữu xuống còn hơn 8,03 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 22,06%.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Ông Bùi Đức Thuyên, Thành viên BKS đã bán ra 150.000 cổ phiếu CEO từ ngày 25/11 đến 23/12/2021. Sau giao dịch, ông Thuyên còn nắm giữ hơn 50.000 cổ phiếu CEO, tỷ lệ 0,02%.