Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu CMS, BHG, PTC, QCG, TDC, NHH, PVI

CMS – CTCP CMVietNam – Ông Phạm Minh Hậu, em ruột ông Phạm Minh Phúc – Chủ tịch HĐQT đã bán toàn bộ 146.000 cổ phiếu CMS sở hữu, tỷ lệ 0,75% từ ngày 19/11 đến 30/11.

BHG – CTCP Chè Biển Hồ – CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG) đã bán ra hơn 2,1 triệu cp BHG (tỷ lệ 24%) và ngày 16/12 bán ra toàn bộ 2,4 triệu cp (tỷ lệ 27%).

Ngược chiều bán, CTCP Đầu tư Legend HighLand đã mua đúng bằng lượng cổ phiếu BHG mà DLG bán ra trong ngày 14/12. Sau giao dịch, CTCP Đầu tư Legend HighLand chính thức trở thành cổ đông lớn của BHG với tỷ lệ sở hữu 24% (trước đó không nắm giữ cổ phiếu nào).

Bên cạnh đó, CTCP Năng lượng Nghĩa Hưng đã gom 2,1 triệu cp BHG vào ngày 16/12 và chính thức trở thành cổ đông lớn tại đây với tỷ lệ sở hữu 23.5% (trước đó không nắm giữ cổ phiếu nào).

PTC – CTCP Đầu tư và Xây dựng Bưu điện – Bà Phạm Thị Thu Hà, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 8,71 triệu cổ phiếu PTC sở hữu, tỷ lệ 48,4%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 31/12 đến 28/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

QCG – CTCP Quốc Cường Gia Lai – Bà Trương Thị Thêu – Phụ trách quản trị đăng ký bán 100.000 cổ phiếu QCG từ ngày 30/12 đến 28/1/2022 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Thêu sẽ chỉ còn nắm giữ hơn 2.400 cổ phiếu QCG.

TDC – CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương – Bà Lê Thị Diệu Thanh, Thành viên Ban kiểm soát đăng ký bán toàn bộ 435.000 cổ phiếu TDC sở hữu, tỷ lệ 0,44%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 30/12 đến 28/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

NHH – CTCP Nhựa Hà Nội – CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA), cổ đông lớn đăng ký mua 8,5 triệu cổ phiếu NHH từ ngày 04/1/2022 đến 28/1/2022 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, AAA sẽ nâng sở hữu tại NHH lên hơn 16,28 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 44,69%.

PVI – CTCP PVI – Funderburk Lighthouse Ltd, cổ đông lớn đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 28/12 đến 21/1/2022 theo phương thức thỏa và khớp lệnh. Hiện tại, cổ đông trên đang nắm giữ hơn 27,39 triệu cổ phiếu PVI, tỷ lệ 11,7%.