Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu CSC, DPC, TMS, TCL, DFF ngày 16/7/2021

CTCP Tập đoàn Cotana (CSC): Ông Trần Văn Năm, ủy viên HĐQT, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.172.486 cp (tỷ lệ 5,14%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/6 đến 8/7/2021.

CTCP Nhựa Đà Nẵng (DPC): Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, em dâu ông Nguyễn Thanh Hải – Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 109.300 cp (tỷ lệ 4,89%). Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2021.

CTCP Transimex (TMS): Bà Hoàng Thị Mỹ Quyên, vợ ông Bùi Minh Tuấn – Thành viên HĐQT – đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Quyên sở hữu 141.354 cp (tỷ lệ 0,174%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/7 đến 20/8/2021.

CTCP Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng (TCL): Ông Hoàng Đức Thịnh, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 282.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 25/6 đến 13/7/2021.

CTCP Tập đoàn Đua Fat (DFF): Ông Lê Văn Thịnh, em ruột ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 375.600 cp (tỷ lệ 0,94%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/7 đến 17/8/2021.