Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu CTD, VNM, CEO, PTI, NHH, TVS, TAR, HMH, DNP, TDG, AST, FCM

CTCP Xây dựng Coteccons (CTD): Ông Bolat Duisenov đã mua 570.000 cp (tỷ lệ 0,72%). Trước giao dịch ông Bolat không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

VNM – CTCP Sữa Việt Nam – Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 20.899.554 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 221.856.553 cp (tỷ lệ 10,62%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/1 đến 28/1/2022.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 19.728.800 cp (tỷ lệ 7,67%). Giao dịch thực hiện nagyf 24/12/2021.

Tổng Công ty Bảo hiểm bưu điện (PTI): Bà Hoàng Thị Minh Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7.950.000 cp (tỷ lệ 9,89%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PTI, bà Vũ Thị Thư, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 7.950.000 cp (tỷ lệ 9,89%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/12/2021.

NHH – CTCP Nhựa Hà Nội – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã bán 1,8 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 16.536.946 cp (tỷ lệ 45,38%). Giao dịch thực hiện ngày 31/12/2021.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Wardhaven Vietnam Fund đã bán 623.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.415.031 cp (tỷ lệ 5,99%). Giao dịch thực hiện ngày 23/12/2021.

TAR – CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An – Ông Phạm Lê Khánh Hân, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 396.000 cp (tỷ lệ 0,86%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/1 đến 28/1/2022.

HMH – CTCP Hải Minh – CTCP Cánh đồng Xanh đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.428.800 cp (tỷ lệ 18,9%). Giao dịch thực hiện từ 27/12 đến 28/12/2021.

CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP): CTCP Chứng khoán Quốc gia đã mua 4,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.167.160 cp (tỷ lệ 5,65%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2021.

TDG – CTCP Đầu tư TDG Global – Ông Lê Minh Hiếu, Tổng Giám đốc, đã mua 550.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.678.618 cp (tỷ lệ 10,01%). Giao dịch thực hiện từ 8/12/2021 đến 6/1/2022.

AST – CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco – Ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu AST từ ngày 04/1/2022 đến 28/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tuấn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu AST nào.

FCM – CTCP Khoáng sản Fecon – CTCP Fecon (FCN), cổ đông lớn đăng ký bán 1,5 triệu cổ phiếu FCM từ ngày 06/1/2022 đến 31/1 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, FCN sẽ giảm sở hữu tại FCM xuống còn hơn 3,01 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,67%.