Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu CTR, VCI, SGB, VRG, OPC, CSI, TNT, DXL, BVG, VTO

Tổng CTCP Công trình Viettel (CTR): Bà Đặng Thị Quỳnh, vợ ông Phạm Đình Trường – ủy viên HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Quỳnh sở hữu 126.381 cp (tỷ lệ 01,8%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2021.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Ông Tô Hải, Tổng Giám đốc, đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 38.009.883 cp (tỷ lệ 22,83%). Giao dịch thực hiện ngày 22/6/2021. Trong khi đó bà Trần Thị Lan, mẹ ông Tô Hải, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 577.500 cp (tỷ lệ 0,35%).

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (SGB): Ông Nguyễn Cao Trí, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Trí không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện  từ 25/6 đến 23/7/2021.

CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam (VRG): Công ty TNHH TB. Group Việt Nam đăng ký mua 1,5 triệu cp. Trước giao dịch TB Group Việt Nam sở hữu 1.734.900 cp (tỷ lệ 6,7%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2021.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): CTCP Chứng khoán SSI đã bán 3.205.400 cp, giảm lượng sở hữu từ 3.316.801 cp (tỷ lệ 12,48%) xuống 111.401 cp (tỷ lệ 0,42%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu OPC, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, ủy viên HĐQT, đã bán 958.185 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 14.370 cp. Ông Nguyễn Chí Linh, phó Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 4.600.717 cp (tỷ lệ 17,31%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam (CSI): Ông Hoàng Xuân Hùng, Tổng Giám đốc, đã bán 3,78 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 4.602.525 cp (tỷ lệ 27,4%) xuống 822.525 cp (tỷ lệ 4,9%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 1/6 đến 11/6/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CSI, ông Nguyễn Thanh Minh, Giám đốc tài chính, đã mua 738.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 743.500 cp (tỷ lệ 4,43%). Giao dịch thực hiện từ 11/6 đến 18/6/2021.

CTCP Tập đoàn TNT (TNT): Ông Lưu Quang Minh, Tổng Giám đốc, đã mua 200.000 cp (tỷ lệ 0,78%). Trước giao dịch ông Minh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 23/6/2021.

CTCP Du lịch và XNK Lạng Sơn (DXL): Ông Nguyễn Văn Thanh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 152.714 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 703.193 cp (tỷ lệ 17,77%). Giao dịch thực hiện ngày 16/6/2021.

CTCP Group Bắc Việt (BVG): Ông Vũ Hữu Trí, ủy viên HĐQT, đã bán 687.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.087.000 cp (tỷ lệ 11,15%) xuống 400.000 cp (tỷ lệ 4,1%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 25/5 đến 18/6/2021.

CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO): Ông Nguyễn Chí Nam, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1.230.000 cp. Trước giao dịch ông Nam sở hữu 700 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/6 đến 28/7/2021.