Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu DBD, TDM, VIG, PVI, ITA, NSH, VTC

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DBD – CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định – CTCP Đường bộ Hải Dương, cổ đông đã bán ra toàn bộ hơn 180.000 cổ phiếu DBD sở hữu, tỷ lệ 0,31%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 24/8 đến 20/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

TDM – CTCP Nước Thủ Dầu Một – Bà Nguyễn Thị Mộng Thường, Thành viên Ban kiểm soát đã bán toàn bộ 350.000 cổ phiếu TDM sở hữu trong ngày 20/9 theo phương thức thỏa thuận.

VIG – CTCP Chứng khoán Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – Bà La Mỹ Phượng, cổ đông lớn đã mua vào 1 triệu cổ phiếu VIG trong ngày 15/9. Sau giao dịch, bà Phượng đã nâng sở hữu tại VIG lên hơn 2,35 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,91%.

PVI – CTCP PVI – HDI Global SE, cổ đông lớn đã mua vào 4,59 triệu cổ phiếu PVI từ ngày 19/8 đến 15/9. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại PVI lên hơn 85,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 38,07%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

ITA – CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn đăng ký mua 10 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 24/9 đến 22/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại ITA lên hơn 94,59 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,85%.

NSH – CTCP Nhôm Sông Hồng – Bà Phạm Thị Quỳnh Thụ, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 500.000 cổ phiếu NSH từ ngày 22/9 đến 20/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Thụ đang nắm giữ hơn 2,06 triệu cổ phiếu NSH, tỷ lệ 9,97%.

VTC – CTCP Viễn thông VTC – Ông Lê Xuân Tiến, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu VTC từ ngày 22/9 đến 21/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Tiến đang nắm giữ hơn 939.000 cổ phiếu VTC, tỷ lệ 20,74%.