Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu DGC, YEG, EVE, VSC, TVC, TIX, TAR, SHB, PPI

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC): Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam (Vinachem) đăng ký bán toàn bộ 6.039.090 cp (tỷ lệ 3,53%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh từ 13/1/2022 đến 11/2/2022.

YEG – CTCP Tập đoàn Yeah 1 – Ông Đào Phúc Trí, Tổng giám đốc đăng ký bán hơn 1,15 triệu cổ phiếu YEG từ ngày 27/12 đến 29/12 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Trí sẽ giảm sở hữu tại YEG xuống còn hơn 344.000 cổ phiếu.

EVE – CTCP Everpia – Ngày 21/12, cổ đông lớn AFC VF Limited đã mua 181.300 cổ phiếu EVE, nâng lượng nắm giữ lên 3,48 triệu đơn vị tương đương 9,15% vốn.

VSC – CTCP Container Việt Nam – CTCP Cánh Đồng Xanh, tổ chức có liên quan đến ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VSC, tỷ lệ 0,91% từ ngày 29/12 đến 27/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VSC nào.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Bà Bùi Thị Kim Oanh, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 1.232.489 cp (tỷ lệ 1,25%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/12/2021 đến 26/1/2022.

CTCP SXKD XNK DV & Đầu tư Tân Bình (TIX): Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Trần Phan đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch Công ty Trần Phan sở hữu 1.350.000 cp (tỷ lệ 4,5%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/12/2021 đến 28/1/2022.

TAR – CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An – Bà Lê Thị Tuyết, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 7 triệu cổ phiếu TAR trong ngày 17/12. Sau giao dịch, bà Tuyết đã giảm sở hữu tại TAR xuống còn hơn 4,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,99%.

SHB – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội – Ngày 7/12, Thành viên HĐQT Nguyễn Văn Lê đã thực hiện 4,37 triệu quyền mua cổ phiếu SHB, nâng tỷ lệ nắm giữ lên 5,59 triệu đơn vị.

PPI – CTCP Đầu tư Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương – Ngày 17/12, ông Đoàn Văn Tuyến không còn là cổ đông lớn của công ty sau khi bán 605.440 cổ phiếu PPI, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 4,87% tương đương 2,35 triệu đơn vị.

PVR – CTCP Đầu tư PVR Hà Nội – Ngày 17/12, cổ đông lớn CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 1,05 triệu cổ phiếu PVR, giảm lượng nắm giữ xuống 5,72 triệu đơn vị, chiếm 11,02% vốn.

L18 – CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 – Ông Đặng Văn Giang, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 500.000 cổ phiếu L18 từ ngày 24/12 đến 21/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Giang đang nắm giữ hơn 1,65 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,34%.