Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu DIG, DSC, LMH, TEG, NHA, FDC, MHC, PWA, VPR, CMX, VHD

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 9.576.300 cp. Trước giao dịch bà Huyền sở hữu 3.473.085 cp (tỷ lệ 0,82%). Giao dịch thực hiện theo phương thức mua trực tiếp từ tổ chức phát hành ngày 31/8/2021.

CTCP Chứng khoán DSC (DSC): CTCP Đầu tư NTP đã mua 70 triệu cp (tỷ lệ 70%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Công ty TNP không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 16/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DSC, cùng ngày, ông Văn Lê Hằng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 10.025.000 cp (tỷ lệ 10,02%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hằng không sở hữu cổ phiếu nào.

CTCP Landmark Holding (LMH): Ông Nguyễn Xuân Thùy, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch ông Thùy sở hữu 3.001.100 cp (tỷ lệ 11,71%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 24/9/2021.

CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (TEG): Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, vợ ông Đặng Trần Quyết – Phó Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 596.200 cp. Giao dịch thực hiện từ 16/8 đến 24/8/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA): Ông Nguyễn Thành Mỹ, con ông Nguyễn Minh Hoàn –  Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 700.000 cp. Trước giao dịch ông Mỹ không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/9 đến 30/9/2021.

CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư Tp HCM (FDC): CTCP phát triển nhà Thủ Đức đăng ký bán toàn bộ 8.821.715 cp (tỷ lệ 22,84%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/9 đến 30/9/2021.

CTCP MHC (MHC): CTCP Thương mại dịch vụ và truyền thông Marina đã bán 3.120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.810.030 cp (tỷ lệ 11,62%). Giao dịch thực hiện từ 13/8 đến 18/8/2021.

CTCP Bất động sản dầu khí (PWA): Bà Vũ Thị Hiền, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 116.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 583.900 cp (tỷ lệ 5,84%). Giao dịch thực hiện ngày 20/8/2021.

CTCP Vinaprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 319.555 cp (tỷ lệ 6,98%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 24/9/2021.

CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex – CMX): CTCP Du lịch Văn hóa Việt đã bán 184.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.916.847 cp (tỷ lệ 6,83%). Giao dịch thực hiện ngày 19/8/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (VHD): Ông Lương Song Hào, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 1.064.000 cp (tỷ lệ 15,2%) và không còn là cổ đông lớn/. Giao dịch thực hiện từ 18/8 đến 20/8/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MHC – CTCP MHC – CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina, cổ đông lớn đã bán ra hơn 4,55 triệu cổ phiếu MHC trong các phiên ngày 19 và 20/8, qua đó, giảm sở hữu tại MHC xuống còn 0,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,61%.

TEG – CTCP Năng lượng và Bất động sản Trường Thành – Ông Hoàng Đình Lợi, Phó chủ tịch HĐQT đã bán ra 1,25 triệu cổ phiếu TEG từ ngày 16/8 đến 24/8 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Lợi đã giảm sở hữu tại TEG xuống còn hơn 125.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,39%.

DSC – CTCP Chứng khoán Đà Nẵng – CTCP Đầu tư NTP đã mua vào 70 triệu cổ phiếu DSC (tỷ lệ 70%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Đầu tư NTP không sở hữu cổ phiếu nào.

DIG – CTCP Dic Corp – CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam đã bán ra cổ phiếu DIG của DIC Corp. Ghi nhận từ ngày 19-20/8/2021, Him Lam đã bán tiếp hơn 3,35 triệu cổ phiếu DIG, giảm sở hữu từ mức 18,81% xuống còn 17,99% vốn (tương đương gần 74 triệu cổ phần).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NHA – TCT Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Ông Phạm Ngọc Duyến, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 700.000 cổ phiếu NHA để giảm sở hữu từ 2,92% về còn 0,43% vốn điều lệ, giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/9 đến 30/9/2021.

LMH – CTCP Landmark Holding – Nhằm mục đích thực hiện nhu cầu cá nhân, ông Nguyễn Xuân Thùy – Chủ tịch đăng ký mua 2 triệu cp LMH từ ngày 27/08 – 24/09/2021. Nếu thương vụ thành công, ông Thùy sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại LMH từ 11,71% (hơn 3 triệu cp) lên 19,5% (hơn 5 triệu cp).