Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu DIG, NLG, HHV, GMD, MML, NDX, VSC, TNI, LPB, HII, DHC, S96, SJM, TSJ, DIC, NDN, VC9, L40, LBE, D11, CMS, HHG

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): Bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn – Chủ tịch HĐQT – đã bán 1,6 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.166 cp. Giao dịch thực hiện ngày 25/11/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT – đã bán 150.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.700.013 cp. Giao dịch thực hiện từ 25/10 đến 25/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NLG, Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp đăng ký bán 700.000 cp trong tổng số 2.895.606 cp (tỷ lệ 0,84%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 30/12/2021.

HHV – CTCP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả – CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đã bán 39 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 67.783.125 cp (tỷ lệ 25,35%). Giao dịch thực hiện từ 22/11 đến 23/11/2021.

CTCP Gemadept (GMD): KIM Vietnam Growth Equity Fund đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan từ 15.402.412 cp (tỷ lệ 5,11%) xuống 15.004.412 cp (tỷ lệ 4,98%) và không còn là nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

MML – CTCP Masan Meatlife – Ông Phạm Trung Lâm, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 328.000 cp trong tổng số 2.088.920 cp (tỷ lệ 0,64%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 28/12/2021.

CTCP Xây lắp phát triển nhà Đà Nẵng (NDX): CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng đăng ký bán 1,6 triệu cp trong tổng số 4.561.500 cp (tỷ lệ 47,58%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 24/12/2021.

VSC – CTCP Tập đoàn Container Việt Nam – CTCP Đại lý vận tải Safi đã bán 1,2 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2,8 triệu cp (tỷ lệ 5,1%). Giao dịch thực hiện từ 1/11 đến 25/12/2021.

CTCP Tập đoàn Thành Nam (TNI): Ông Nguyễn Hùng Cường, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 391.490 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 30/12/2021.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): Ông Nguyễn Xuân Thủy, em trai ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1.810.480 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 15/12/2021.

HII – CTCP An Tiến Industries – CTCO Nhựa An Phát Xanh đã bán 4,8 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 18.603.779 cp (tỷ lệ 50,51%). Giao dịch thực hiện ngày 25/11/2021.

CTCP Đông Hải Bến Tre (DHC): Ông Lương Văn Thành, Chủ tịch HĐQT, đã mua 838.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.688.000 cp (tỷ lệ 9,56%). Giao dịch thực hiện từ 5/11 đến 26/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DHC, KIM Vietnam Growth Equity Fund đã mua 150.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan từ 5.573.925 cp (tỷ lệ 7,96%) lên 7.723.925 cp (tỷ lệ 8,18%). Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021.

CTCP Sông Đà 9.09 (S96): Ông Nguyễn Ngọc Quang, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 702.300 cp (tỷ lệ 6,3%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu S96, bà Nguyễn Thị Thúy Huyền, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 702.300 cp, nâng lượng sở hữu từ 555.400 cp (tỷ lệ 4,98%) lên 1.257.700 cp (tỷ lệ 11,27%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

CTCP Sông Đà 19 (SJM): Bà Nguyễn Ngọc Kiều Trang, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 304.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 240.000 cp (tỷ lệ 4,8%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/11/2021.

TSJ – CTCP Du lịch dịch vụ Hà Nội – CTCP Intimex Việt Nam đã bán toàn bộ 3,5 triệu cp (tỷ lệ 4,68%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2021.

CTCP Đầu tư và thương mại DIC (DIC): Ông Phạm Hữu Long, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 769.550 cp trong tổng số 869.550 cp (tỷ lệ 3,33%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 24/12/2021.

NDN – CTCP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng – Bà Mai Thị Thi, vợ ông Nguyễn Quang Trung – Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 1.203.475 cp (tỷ lệ 1,68%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 24/12/2021.

VC9 – CTCP Xây dựng số 9 – Ông Phạm Thái Dương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.112.590 cp (tỷ lệ 9,51%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/1/12021.

CTCP Đầu tư và xây dựng 40 (L40): Bà Hà Thị Quyên, nhà đầu tư, đã bán toàn bộ 100.000 cp (tỷ lệ 2,8%). Giao dịch thực hiện ngày 10/11/2021.

CTCP Sách và thiết bị trường học Long An (LBE): Bà Bùi Thị Vân Anh, chị ông Bùi Thành Lâm – Ủy viên HĐQT – đã bán toàn bộ 239.200 cp (tỷ lệ 21,83%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 26/10 đến 19/11/2021.

CTCP Địa ốc 11 (D11): Ông Nguyễn Khắc Giang, Phó Tổng Giám đốc, đã ban 360.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 576.839 cp (tỷ lệ 8,8%) xuống 216.839 cp (tỷ lệ 3,31%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 18-19/11/2021.

CMS – CTCP Cmivietnam – Bà Kim Ngọc Nhân, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 625.434 cp trong tổng số 1.625.434 cp (tỷ lệ 9,45%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 29/12/2021.

CTCP Hoàng Hà (HHG): Ông Nguyễn Hữu Hoan, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 600.000 cp trong tổng số 1.201.811 cp (tỷ lệ 3,44%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/11 đến 24/12/2021.

LBP – Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt – Ông Nguyễn Xuân Thủy, em trai ông Nguyễn Đức Thụy – Phó Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 1.810.480 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 15/12/2021.