Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu DIG, PTL, VNM, DPM, PGT, THP, NED, CBO, CKG, ADS, KKC, QNU, GCB, DL1

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): Ông Nguyễn Hùng Cường, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 3.042.300 cp trong tổng số 5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 38.759.702 cp (tỷ lệ 9,45%). Giao dịch thực hiện từ 12/7 đến 10/8/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (PTL): Bà Trần Thị Ngọc Cư, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 5,5 triệu cp (tỷ lệ 5,5%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/8/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu PTL, cùng ngày, ông Đoàn Văn Đức, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 5,5 triệu cp và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Sữa Việt Nam (VNM): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký bán toàn bộ 900.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/8 đến 14/9/2021.

Tổng Công ty phân bón và hóa chất dầu khí – CTCP (DPM): CTCP lương thực vật tư nông nghiệp Nghệ An đã mua 289.900 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.165.520 cp (tỷ lệ 1,32%). Giao dịch thực hiện ngày 27/5/2021.

CTCP PGT Holdings (PGT): Bà Nguyễn Thị Thanh Chi, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1.276.201 cp (tỷ lệ 14,41%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 8/9/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu PGT, cùng thời gian, ông Kakazu Shogo, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Shogo sở hữu 424.600 cp (tỷ lệ 4,79%).

CTCP Thủy sản và thương mại Thuận Phước (THP): Bà Lê Thanh Thảo, Phó Tổng Goám đốc, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Thảo sở hữu 1.137.120 cp (tỷ lệ 5,26%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 10/9/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc (NED): CTCP Sông Đà Hoàng Long đăng ký bán 3 triệu cp trong tổng số 11.872.279 cp (tỷ lệ 29,31%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 10/9/2021.

CTCP Gang thép Cao Bằng (CBI): Ông Phạm Thành Đô, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.548.747 cp (tỷ lệ 3,6%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 10/9/2021.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Bà Phạm Thị Như Phượng, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Phượng sở hữu 247.500 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/8 đến 15/9/2021.

Cũnh liên quan cổ phiếu CKG, bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, Thành viên HĐQT, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 232.970 cp (tỷ lệ 0,282%). Giao dịch thực hiện từ 9/8 đến 10/8/2021.

CTCP Damsan (ADS): Bà Đào Thị Duyên, con dâu ông Vũ Huy Đông – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch bà Duyên sở hữu 138.600 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/8 đến 15/9/201.

CTCP Kim khí KKC (KKC): Ông Đào Trọng Khôi, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 552.702 cp (tỷ lệ 11,785) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/8/2021.

CTCP Môi trường và đô thị Quảng Nam (QNU): Ông Phạm Nam Thái, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Thái sở hữu 106.000 cp (tỷ lệ 1,56%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/8 đến 9/9/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu QNU, cùng thời gian, Công ty TNHH Thiến Phú Hưng đăng ký bán 350.000 cp trong tổng số 800.000 cp (tỷ lệ 11,76%) đang sở hữu. CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển đô thị Quảng Nam đăng ký bán toàn bộ 250.000 cp (tỷ lệ 3,68%).

CTCP Petec Bình Định (GCB): Ông Lương Duy Vân, Chủ tịch HĐQT, đã bán toán bộ 341.808 cp (tỷ lệ 8,46%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 27/7 đến 6/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu GCB, cùng thời gian, ông Nguyễn Trọng Phát, tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 670.568 cp (tỷ lệ 16,6%) và không còn là cổ đông lớn. Bà Đỗ Khoa Mỹ Linh, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 251.090 cp (tỷ lệ 6,22%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Tập đoàn Alpha Seven (DL1): Bà Nguyễn Thị Diễm, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 600.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 5.077.800 cp (tỷ lệ 5,02%) xuống 4.477.800 cp (tỷ lệ 4,43%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 3/8/2021.