Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu DIG, PVP, FTS, PAN, DXP, SKG, NHA, MHC, APH, ATG, VHD, HSA, DS3, GVT

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam đã bán 3.353.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 73.765.277 cp (tỷ lệ 17,99%). Giao dịch thực hiện từ 19-20/8/2021.

CTCP Vận tải dầu khí Thái bình Dương (PVP): CTCP Quản lý quỹ ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) đăng ký bán toàn bộ 8.449.653 cp (tỷ lệ 8,96%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/8 đến 23/9/2021.

CTCP Chứng khoán FPT (FTS): Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT, đã bán 425.000 cp, giảm lượng sở hữu saugiao dịch xuống128.378 cp. Giao dịch thực hiện từ 27/7 đến 24/8/2021.

CTCP Tập đoàn PAN (PAN): CTCP CSC Việt Nam đã mua 628.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 10.415.702 cp (tỷ lệ 4,81%). Giao dịch thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021.

CTCP Cảng Đoạn Xá (DXP): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 296.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.590.950 cp (tỷ lệ 6,12%) xuống 1.294.950 cp (tỷ lệ 4,98%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/8/2021.

CTCP Tàu cao tốc Superdong Kiên Giang (SKG): Kong Mee Ling, người cón liên quan tới Tổng Giám đốc công ty, đã mua 261.900 cp trong tổng số 500.000 cp đăng ký mua trước đó. Trước giao dịch kong Mee Ling không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 27/7 đến 25/8/2021.

Tổng Công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA):Ông Phạm Ngọc Duyến, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 700.000 cp trong tổng số 820.846 cp (tỷ lệ 2,92%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/9 đến 30/9/2021.

CTCP MHC (MHC): CTCP Thương mại dịch vụ và truyền thông Marina đã bán 1.070.200 và ngày 19/8 và 3.488.200 vào ngày 20/8/2021, giảm lượng sở hữu từ 4.810.030 cp (tỷ lệ 11,62%) xuống 251.630 cp (tỷ lệ 0,61%).

Cũng liên quan đến cổ phiếu MHC, CTCP Thương mại và đầu tư HT Đông Nam Á đã bán 3.630.000, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.624.052 cp (tỷ lệ 11,17%). Giao dịch thực hiện ngày 20 và 23/8/2021.

CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (APH): Bà Nguyễn Thị Tiện, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 2.186.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 100.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 18/8 đến 25/8/2021.

CTCP An Tường An (ATG): Ông Lê Quốc Cường, nhà đầu tư, đã mua 102.000 cp và bán 216.300 cp, giảm lượng sở hữu từ 764.500 cp (tỷ lệ 5,02%) xuống 650.200 cp (tỷ lệ 4,27%). Giao dịch thực hiện ngày 6/8/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (VHD): Ông Trương Quang Minh, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1.154.100 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.714.100 cp (tỷ lệ 24,49%). Giao dịch thực hiện từ 11/8 đến 20/8/2021.

CTCP Hestia (HSA): Ông Lã Giang Trung, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 1.708.924 cp (tỷ lệ 21,71%). Giao dịch dự kiến thự chiện từ 27/8 đến 24/9/2021.

CTCP Quản lý đường sông số 3 (DS3): Bà Nguyễn Thị Việt Loan, Ủy viên HĐQT, đã bán 400.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 711.300 cp (tỷ lệ 6,67%) xuống 311.300 cp (tỷ lệ 2,92%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 13/8 đến 20/8/2021.

CTCP Giấy Việt Trì (GVT): Bà Nguyễn Thị Biển, vợ ông Đặng Văn Sơn – Phó Tổng Giám đốc – đăng ký mua 125.000 cp. Trước giao dịch bà Biển sở hữu 9.615 cp (tyyr lệ 0,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/8 đến 24/9/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MSB – Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – CTCP Đầu tư và Cho thuê tài sản TNL, cổ đông, tổ chức có liên quan đến bà Lê Thị Liên – Thành viên HĐQT đã bán ra 8 triệu cổ phiếu MSB từ ngày 23/8 đến 25/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại MSB xuống còn hơn 48,2 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,1%.

DIG – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng – CTCP Kinh doanh Địa ốc Him Lam, cổ đông lớn đã bán ra hơn 3,35 triệu cổ phiếu DIG trong hai phiên ngày 19 và 20/8. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại DIG xuống còn hơn 73,76 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 17,99%.

FTS – CTCP Chứng khoán FPT – Ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 425.000 cổ phiếu FTS từ ngày 27/7 đến 24/8 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Dũng đã giảm sở hữu tại FTS xuống còn hơn 128.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,09%.

PAN – CTCP Tập đoàn PAN – CTCP CSC Việt Nam, cổ đông chỉ mua được hơn 0,62 triệu trong tổng số 3 triệu cổ phiếu PAN đăng ký mua từ ngày 15/7 đến 13/8. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nắm giữ hơn 10,41 triệu cổ phiếu PAN, tỷ lệ 4,81%.

DS3 – CTCP Quản lý Đường sông 3 – Bà Nguyễn Thị Việt Loan, Ủy viên HĐQT đã bán ra 400.000 cổ phiếu DS3 từ ngày 13/8 đến 20/8. Sau giao dịch, bà Loan đã giảm sở hữu tại DS3 xuống còn hơn 311.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,92%.

MHC – CTCP MHC – CTCP Thương mại và Đầu tư IIT Đông Nam Á, cổ đông lớn đã bán ra 3,63 triệu cổ phiếu MHC trong hai phiên ngày 20 và 23/8. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại MHC xuống còn hơn 4,62 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 11,17%.

Liên quan đến MHC, trong ngày 19 và 20/8, một cổ đông lớn khác của MHC là CTCP Thương mại Dịch vụ và Truyền thông Marina đã bán ra hơn 4,55 triệu cổ phiếu MHC, qua đó, giảm sở hữu tại MHC xuống còn 0,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,61%.

MAC – CTCP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải – Cổ đông lớn CTCP MHC đã bán 451.000 cổ phiếu từ ngày 8/8 đến 12/8, giảm tỷ lệ nắm giữ xuống 8,46% tương đương 1,28 triệu đơn vị.

APH – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Tiện đã bán 2,18 triệu cổ phiếu theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 18/8 đến 25/8, giảm lượng nắm giữ xuống 100.000 đơn vị (tỷ lệ 0,05%).

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NHA – Tổng CTCP Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Ông Phạm Ngọc Duyến, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 700.000 cổ phiếu NHA từ ngày 01/9 đến 30/9 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Duyến sẽ giảm sở hữu tại NHA xuống còn hơn 120.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,43%.

NRC – CTCP Tập đoàn Danh Khôi – Ông Nguyễn Hữu Quang, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 145.000 cổ phiếu NRC từ ngày 06/9 đến 05/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Quang đang nắm giữ hơn 346.000 cổ phiếu NRC, tỷ lệ 0,43%.

PVP – CTCP Vận tải dầu khí Thái Bình Dương – Quản lý Quỹ ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVCB Capital) đăng ký bán ra toàn bộ hơn 8,4 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 8,96%) để cơ cấu lại danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ 26/8 đến 23/9.

TCI – CTCP Chứng khoán Thành Công – Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital, đơn vị có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đông Hải, đăng ký bán 5 triệu cổ phiếu, giảm lượng nắm giữ xuống 33,45 triệu đơn vị. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 30/8 đến 28/9.