Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu DIG, TEG, CKG, GMD, PWA, NSH, IDP, CAV

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

DIG – Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng – CTCP Kinh doanh địa ốc Him Lam đã bán 5.294.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 68.471.077 cp (tỷ lệ 16,7%). Giao dịch thực hiện từ 23 đến 27/8/2021.

TEG – CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành – CTCP Đầu tư Mernus đã mua 6,1 triệu cp (tỷ lệ 18,84%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Đầu tư Mernus không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 24/8/2021.

CKG – CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang – Ông Nguyễn Bích Nghĩa, Thành viên BKS, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 238.568 cp (tỷ lệ 0,29%). Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CKG, bà Nguyễn Thị Hoa Lệ, Thành viên HĐQT, đã bán 1.310.457 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2,1 triệu cp (tỷ lệ 2,55%). Giao dịch thực hiện từ 24-27/8/2021.

GMD – CTCP Gemadept – Bà Bùi Thị Thu Hương, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 135.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 28/7 đến 25/8/2021.

PWA – CTCP Bất động sản dầu khí – Bà Vũ Thị Hiền, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 219.900 cp, giảm lượng sở hữu từ 554.000 cp (tỷ lệ 5,54%) xuống 334.100 cp (tỷ lệ 3,34%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/8/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NSH – CTCP Nhôm Sông Hồng – Ông Đào Vịnh Long, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 179.000 cp trong tổng số 179.065 cp (tỷ lệ 0,87%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/8 đến 24/9/2021.

IDP – CTCP Sữa Quốc tế – Ông Phan Văn Thắng, Giám đốc tài chính, đăng ký bán 985.500 cp trong tổng số 2.209.098 cp (tỷ lệ 3,75%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 31/8 đến 29/9/2021.

CAV – CTCP Dây cáp điện Việt Nam – CTCP Thiết bị điện Gelex đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 55.088.635 cp (tỷ lệ 95,82%). Giao dịch thực hiện từ 6/8 đến 16/8/2021.