Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu G36, BII, ITQ, ACB, CTD, PVI, QNS, PFL, DID, DTI, CLX, AMS, VFC, BIO, ASA, HIG, HID

Tổng Công ty 36 – CTCP (G36): Ông Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên HĐQT, đã bán 5.475.500 cp, giảm lượng sở hữu từ 6.654.911 cp (tỷ lệ 6,54%) xuống 1.179.411 cp (tỷ lệ 1,16%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 20/10 đến 18/11/2021.

BII – CTCP Louis Land – CTCP Louis Capital (TGG), cổ đông lớn đã bán ra 500.000 cổ phiếu BII trong ngày 08/10. Sau giao dịch, TGG đã giảm sở hữu tại BII xuống còn hơn 2,9 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,03%.

ITQ – CTCP Tập đoàn Thiên Quang – Bà Nguyễn Thị Cao Liên, Thành viên BKS đăng ký bán toàn bộ 364.000 cổ phiếu ITQ sở hữu, tỷ lệ 1,53%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/11 đến 23/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

ACB – Ngân hàng TMCP Á Châu – Ông Nguyễn Thiện, anh trai bà Nguyễn Thị Hai – Phó tổng giám đốc đăng ký bán 500.000 cổ phiếu ACB từ ngày 25/11 đến 24/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Thiện sẽ giảm sở hữu tại ACB xuống còn hơn 478.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,018%.

CTCP Coteccons (CTD): Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT,  đăng ký mua 740.000 cp. Trước giao dịch ông Bolat không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/11 đến 24/12/2021.

CTCP PVI (PVI): HDI Global SE đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch HDI Global SE sở hữu 88.272.909 cp (tỷ lệ 37,68%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2021.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Võ Thành Đàng sở hữu 23.469.948 cp (tỷ lệ 6,58%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2021.

CTCP Dầu khí Đông Đô (PFL): CTCP Tập đoàn đầu tư Tiến Lộc đăng ký bán toàn bộ 2,5 triệu cp (tỷ lệ 5%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DID, cùng ngày, CTCP VLXD Thế giới nhà đã bán toàn bộ 1,9 triệu cp (tỷ lệ 13,67%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): CTCP Cấu kiện bê tông Nhơn Trạch 2 đã mua 1,9 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5 triệu cp (tỷ lệ 35,97%). Giao dịch thực hiện ngày 18/11/2021.

CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI): Bà Vũ Thị Kim Oanh đã bán toàn bộ 1.038.000 cp (tỷ lệ 9,01%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 10/11 đến 12/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DTI, ông Nguyễn Trọng Quân, cha ông Nguyễn Đức Trung – Phó Giám đốc – đã bán 1.068.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 696.000 cp (tỷ lệ 6,04%). Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 15/11/2021.

CTCP XNK và Đầu tư Chợ Lớn (CLX): CTCP Đầu tư Toàn Việt đăng ký bán toàn bộ 601.800 cp (tỷ lệ 0,69%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2021.

CTCP Cơ khí Xây dựng AMECC (AMS): Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 560.000 cp. Trước giao dịch ông Dũng sở hữu 12.210 cp (tỷ lệ 0,03%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 24/12/2021.

CTCP Vinafco (VFC): CTCP Logistics ASG đã mua 1.113.236 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 5.329.492 cp (tỷ lệ 15,95%). Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VFC, Ông Lý Như Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1.080.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.193.236 cp (tỷ lệ 6,49%) xuống 1.113.236 cp (tỷ lệ 3,29%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 18/11/2021.

CTCP Vắc xin va sinh phẩm Nha Trang (BIO): Bà Nguyễn Thị Kim Chung, Ủy viên HĐQT, đã bán 700.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.838.300 cp (tỷ lệ 21,5%). Giao dịch thực hiện từ 25/10 đến 18/11/2021.

CTCP ASA (ASA): Ông Đỗ Hoàng Việt, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 500.300 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 95.600 cp (tỷ lệ 0,96%). Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 978.300 cp. Trước giao dịch ông Đoàn sở hữu 5.221.700 cp (tỷ lệ 24,32%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/11 đến 28/12/2021.

HID – CTCP Halcom Việt Nam – Bà Bùi Thị Xuyến, Kế toán trưởng đã bán toàn bộ hơn 463.000 cổ phiếu HID sở hữu, tỷ lệ 0,79%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 17/11 đến 22/11 theo phương thức khớp lệnh.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Ông Trần Xuân Ngọc, Tổng giám đốc đã mua vào 100.000 cổ phiếu NLG từ ngày 18/11 đến 22/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Ngọc đã nâng sở hữu tại NLG lên 250.000 cổ phiếu.

DXG – CTCP Tập đoàn Đất Xanh – Ông Hà Đức Hiếu, Thành viên HĐQT đã bán ra hơn 178.000 cổ phiếu DXG từ ngày 16/11 đến 22/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Hiếu đã giảm sở hữu tại DXG xuống còn hơn 172.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,03%.

FCM – CTCP Khoáng sản Fecon – CTCP Fecon (FCN), cổ đông lớn đã bán ra hơn 391.000 cổ phiếu FCM từ ngày 16/11 đến 19/11 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, FCN đã giảm sở hữu tại FCM xuống còn hơn 4,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 10,97%.

CMX – CTCP Camimex – KB Securities Co., Ltd, cổ đông lớn đã bán ra hơn 76.000 cổ phiếu CMX trong ngày 23/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại CMX xuống còn hơn 2,91 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,8%.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Ông Bùi Đức Thuyên, Thành viên BKS đăng ký bán 150.000 cổ phiếu CEO từ ngày 25/11 đến 23/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Thuyên đang nắm giữ hơn 200.000 cổ phiếu CEO, tỷ lệ 0,08%.

D11 – CTCP Địa ốc 11 – Ông Trần Quốc Hùng, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 300.000 cổ phiếu D11 từ ngày 25/11 đến 22/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Hùng đang nắm giữ hơn 322.000 cổ phiếu D11, tỷ lệ 4,92%.