Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu GVR, TLH, DXG, AAA, ANV, PCG, TMS, TTC, SVN, NRC, TV2, KVC, REE, CMS, VMI, VC2, VHE, DXD, HSL, MTL ngày 18/7/2021

Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (GVR): Bà Lê Thị Kim Thảo, nhân viên công ty, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 103.100 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 19/8/2021.

CTCP Tập đoàn Thép Tiến Lên (TLH): Bà Nguyễn Ngọc Phượng, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 7 triệu cp. Trước giao dịch bà Phượng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 19/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu TLH, cùng thời gian, ông Phạm Minh Tuấn, em trai bà Phạm Thị Hồng – Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 1.218.797 cp (tỷ lệ 1,19%).

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Ông Bùi Ngọc Đức, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.108.604 cp (tỷ lệ 0,21%). Giao dịch thực hiện từ 16/7 đến 14/8/2021.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (AAA): CTCP Tập đoàn An Phát Holdings đã mua 2,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 152.629.056 cp (tỷ lệ 51,43%). Giao dịch thực hiện từ 7/7 đến 16/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu AAA, bà Trần Thị Thoản, Phó Tổng Giám đốc thường trực, đã bán toàn bộ 418.147 cp (tỷ lệ 0,14%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 15/7/2021. Bà Hòa Thị Thu Hà, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kế toán, đã bán toàn bộ 250.888 cp (tỷ lệ 0,08%).

CTCP Nam Việt (ANV): Ông Doãn Chí Thiên, con ông Doãn Tới – Tổng Giám đốc – đã bán 5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 12.099.999 cp (tỷ lệ 9,52%). Giao dịch thực hiện từ 15/6 đến 29/6/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Gas đô thị (PCG): Enn Energy Holdings Limited đã bán toàn bộ 7.338.500 cp (tỷ lệ 38,89%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 24/6 đến 13/7/2021.

Trong khi đó ông Zhu Zhilin, Giám đốc, đã mua 4,7 triệu cp (tỷ lệ 24,91%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 5/7 đến 12/7/2021.

CTCP Transimex (TMS): Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải đăng ký mua 3,5 triệu cp. Trước giao dịch công ty Thiên Hải sở hữu 3.500.400 cp (tỷ lệ 4,3%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 20/8/2021.

CTCP Gạch men Thanh Thanh (TTC): Bà Trần Thị Xuân Anh, con ông Trần Hưng Lương- tổng Giám đốc – đã mua 590.100 cp (tỷ lệ 9,93%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch bà Xuân Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/6 đến 7/7/2021.

CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam (SVN): Bà Lê Thị Hương, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 225.100 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.530.000cp (tỷ lệ 7,29%). Giao dịch thực hiện ngày 12/7/2021.

CTCP Tập đoàn Danh Khôi (NRC): Bà Nguyễn Ngọc Trâm, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 137.484 cp (tỷ lệ 0,17%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 19/8/2021.

CTCP Tư vấn xây dựng điện 2 (TV2): Công đoàn công ty đăng ký mua 680.000 cp. Trước giao dịch công đoàn công ty sở hữu 307.385 cp (tỷ lệ 0,85%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/7 đến 18/8/2021.

CTCP Sản xuất XNK Inox Kim Vỹ (KVC): Ông Nguyễn Đăng Quang đã mua 410.800, nâng lượng sở hữu từ 3.085.100 cp lên 3.495.900 cp (tỷ lệ 7,06%). Giao dịch thực hiện ngày 9 và 12/7/2021.

CTCP Cơ điện lạnh (REE): Platium Victory Pte.Ltd đăng ký mua 12.960.296 cp. Trước giao dịch Platium Victory sở hữu 95.207.528 cp (tỷ lệ 30,81%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

CTCP CMVIETNAM (CMS): Bà Phạm Hồng Hạnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 128.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1 triệu cp (tỷ lệ 5,81%). Giao dịch thực hiện ngày 12/7/2021.

CTCP Khoáng sản và đầu tư Visaco (VMI): Ông Đỗ Thanh Sửu, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 360.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.084.800 cp (tỷ lệ 9,91%). Giao dịch thực hiện ngày 9/7/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 (VC2): Ông Nguyễn Thành Dung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 890.500 cp (tỷ lệ 5,94%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VC2, ông Đỗ Hướng Đạo, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.212.900 cp (tỷ lệ 8,09%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/7/2021.

CTCP Dược liệu và thực phẩm Việt Nam (VHE): Ông Nguyễn Thế Hùng, ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 300.000 cp (tỷ lệ 1,89%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 21/7 đến 19/8/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng – VVMI (DXD): Tổng Công ty công nghiệp Mỏ Việt Bắc TKV – CTCP đã bán toàn bộ 520.047 cp (tỷ lệ 515) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/7/2021.

CTCP Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà (HSL): Ông Nguyễn Tuấn Dũng, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch ông Dũng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/7 đến 18/8/2021.

CTCP Dịch vụ môi trường đô thị Từ Liêm (MTL): Công ty TNHH Bất động sản Media Market đã bán 571.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 20.000 cp. Giao dịch thực hiện trong 2 ngà 8 và 9/12/2020.