Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HAP, NTH, HHG, VNS, ITA, KPF, PGC, PGT, L40 

HAP – CTCP Tập đoàn Hapaco – Bà Khoa Thị Thanh Huyền, Thành viên BKS đã bán ra toàn bộ 889.152 cổ phiếu HAP sở hữu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 25/10 đến 02/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

NTH – CTCP Thủy điện Nước Trong – Ông Nguyễn Đình Xuân, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 800.000 cổ phiếu NTH trong ngày 02/11. Sau giao dịch, ông Xuân đã giảm sở hữu tại NTH xuống còn hơn 116.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,08%.

HHG – CTCP Hoàng Hà – Bà Phạm Thị Loan, Kế toán trưởng đã bán toàn bộ hơn 1,08 triệu cổ phiếu HHG sở hữu, tỷ lệ 3,1% từ ngày 28/10 đến 02/11.

VNS – CTCP Ánh Dương Việt Nam – Bà Ngô Thị Thùy Vân, vợ ông Đặng Phước Thành – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu VNS từ ngày 11/11 đến 10/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Vân sẽ nâng sở hữu tại VNS lên hơn 8,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 12,04%.

ITA – CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo – CTCP Đại học Tân Tạo, cổ đông lớn đăng ký mua 20 triệu cổ phiếu ITA từ ngày 11/11 đến 03/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại ITA lên hơn 134,31 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 14,31%.

KPF – CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh – Bà Lê Thị Mộng Đào, Thành viên HĐQT đăng ký mua 2,8 triệu cổ phiếu KPF, tỷ lệ 4,83% từ ngày 10/11 đến 09/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, bà Đào chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu KPF nào.

PGC – Tổng CTCP Gas – Petrolimex – MB Capital, cổ đông đăng ký bán 800.000 cổ phiếu PGC từ ngày 12/11 đến 10/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại PGC xuống còn hơn 1,99 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,31%.

PGT – CTCP PGT Holdings – Ông Shimabukuro Yoshihiko, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 100.000 cổ phiếu PGT từ ngày 09/11 đến 03/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Yoshihiko đang nắm giữ hơn 825.000 cổ phiếu PGT, tỷ lệ 9,16%.

L40 – CTCP Đầu tư và Xây dựng 40 – Ông Bùi Duy Tiên, Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 202.000 cổ phiếu L40 sở hữu, tỷ lệ 5,56%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09/11 đến 08/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.