Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HDG, VIB, NLG, FTS, DGW, VIC, AAA, TID, BKG, BWS, TVG, CMT ngày 11/7/2021

CTCP Tập đoàn Hà Đô (Cổ phiếu HDG): CTCP Chứng khoán Bản Việt đã mua 9.356.700 cp, nâng lượng sở hữu từ 2.007.826 cp (tỷ lệ 1,23%) lên 11.364.526 cp (tỷ lệ 6,95%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/7/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (Cổ phiếu VIB): Ông Trần Đức Quý, cha bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc khối bán lẻ – đăng ký bán 3 triệu cp trong tổng số 21.188.000 cp (tỷ lệ 1,36%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/7 đến 12/8/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (Cổ phiếu NLG): Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc tài chính, đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 669.002 cp. Giao dịch thực hiện từ 14/6 đến 5/7/2021.

CTCP Chứng khoán FPT (Cổ phiếu FTS): Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Tổng Giám đốc, đã mua 124.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 256.970 cp (tỷ lệ 0,17%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/6 đến 5/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu FTS, cùng thời gian, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch HĐQT, đã mua 124.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 553.387 cp. Ông Nguyễn Điệp Tùng, Tổng Giám đốc, đã mua 124.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 4.238.400 cp (tỷ lệ 2,87%).

CTCP Thế giới số (Cổ phiếu DGW): Bà Đặng Kiện Phương, Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 2.357.516 cp (tỷ lệ 5,46%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/7/2021.

Tập đoàn Vingroup – CTCP (Cổ phiếu VIC): CTCP Vinpearl đăng ký nhận chuyển nhượng 27.456.661 cp. Trước giao dịch Vinpearl sở hữu 50.306.042 cp (tỷ lệ 1,46%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021.

CTCP Nhựa An Phát Xanh (Cổ phiếu AAA): Bà Trần Thị Thoản, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 418.147 cp (tỷ lệ 0,14%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/7 đến 16/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu AAA, cùng thời gian bà Hòa Thị Thu Hà, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 250.888 cp.

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (Cổ phiếu TID): Bà Đặng Thị Thanh Hà, Chủ tịch HĐQT, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 219.249 cp (tỷ lệ 0,11%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/7 đến 6/7/2021.

CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (Cổ phiếu BKG): Bà Bùi Thị Khánh Ly, con dâu của Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 856.600 cp (tỷ lệ 2,67%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/7 đến 13/8/2021.

CTCP Cấp nước Bà Rịa – Vũng Tàu (Cổ phiếu BWS): Công đoàn công ty đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 560.014 cp (tỷ lệ 0,62%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/7 đến 15/7/2021.

CTCP Tư vấn đầu tư và xây dựng giao thông vận tải (Cổ phiếu TVG): Ông Nguyễn Công Phú, ủy viên HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Phú không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/7 đến 9/8/2021.

CTCP Công nghệ mạng và truyển thông (Cổ phiếu CMT): Ông Lê Ngọc Tú, Tổng Giám đốc, đã mua 408.740 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.688.740 cp (tỷ lệ 21,11%). Giao dịch thực hiện từ 4/6 đến 30/6/2021.