Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HND, ILA, HNA, NED, TTZ, APS, KDM, SCG, GKM, DS3, PPE ngày 9/7/2021

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (HND): Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đăng ký mua 690.900 cp. Trước giao dịch Đầu tư SCIC sở hữu 309.100 cp (tỷ lệ 0,06%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 6/8/2021. Trước đó từ 3/6 đến 2/7/2021 Đầu tư SCIC đã mua 309.100 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua.

CTCP ILA (ILA): Ông Võ Xuân Phong, Phó chủ tịch HĐQT, đã mua 1,6 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.409.200 cp (tỷ lệ 20,05%). Giao dịch thực hiện từ 16/6 đến 1/7/2021.

CTCP Thủy điện Hủa Na (HNA): Ông Võ Trung Chính, Kế toán trưởng, đăng ký bán 440.000 cp trong tổng số 644.300 cp (tỷ lệ 0,27%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 3/8/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Tây Bắc (NED): Ông Dương Văn Quyền, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Quyền không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 6/8/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và công nghệ Tiến Trung (TTZ): Bà Trần Thị Hiền, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 653.700 cp (tỷ lệ 8,63%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 6/8/2021.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): Ông Đặng Thanh Tú, em dâu ông Nguyễn Bá Long – Tổng Giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 1.909.000 cp (tỷ lệ 4,89%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/7 đến 6/8/2021.

CTCP Tổng công ty phát triển khu đô thị dân cư mới (KDM): Ông Nguyễn Đình Hùng, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1 triệu cp (tỷ lệ 14,08%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hùng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 5/7/2021.

CTCP Xây dựng SCG (SCG): Ông Đỗ Anh Tuấn, chủ tịch HĐQT, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 8,5 triệu cp (tỷ lệ 17%). Giao dịch thực hiện ngày 2/7/2021.

CTCP Khang Minh Group (GKM): Ông Vũ Tuấn Lan, bố vợ ông Nguyễn Việt Hà – Người phụ trách quản trị công ty – đăng ký bán toàn bộ 155.000 cp (tỷ lệ 1,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/7 đến 10/8/2021.

CTCP Quản lý đường sông số 3 (DS3): Bà Bùi Thị Huệ, vợ ông Phạm Văn Phả – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch bà Huệ sở hữu 440.193 cp (tỷ lệ 4,13%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/7 đến 10/8/2021.

CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Bà Quách Mỹ Hoa, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 302.000 cp (tỷ lệ 15,1%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/7 đến 11/8/2021.