Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HPG, ITA, LHG, PTL, CKG, AGM, PHH, SDJ

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã bán 600.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 13 quỹ liên quan từ 268.633.201 cp (tỷ lệ 6,0058%) xuống 268.033.201 cp (tỷ lệ 5,9924%). Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

CTCP Đầu tư và công nghiệp Tân Tạo (ITA): CTCP Đại học Tân Tạo đăng ký mua 20 triệu cp. Trước giao dịch Đại học Tân Tạo sở hữu 125.853.449 cp (tỷ lệ 13,41%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2021 đến 3/1/2022.

CTCP Đầu tư hạ tầng và đô thị dầu khí (PTL): CTCP Dịch vụ và đầu tư bất động sản Ngôi sao Phương Nam đã bán 10.699.600 cp trong tổng số 11 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu từ 11.228.200 cp (tỷ lệ 11,22%) xuống 528.600 cp (tỷ lệ 0,52%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 5/11 đến 4/12/2021.

CTCP Long Hậu (LHG): Bà Phạm Thị Như Anh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 229.980 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2021 đến 7/1/2022.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (CKG): Bà Nguyễn Thị Diệu Trâm, Thành viên HĐQT, đã bán 232.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 970 cp. Giao dịch thực hiện từ 25/11 đến 6/12/2021.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM): CTCP Louis Holdings đăng ký mua 2,7 triệu cp. Trước giao dịch Louis Holdings sở hữu 1.485.950 cp (tỷ lệ 8,16%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12 đến 20/12/2021.

CTCP Hồng Hà Việt Nam (PHH): Bà Nguyễn Thị Thúy Huyền, Chủ tịch HĐQT, đã mua 923.100 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.296.770 cp (tỷ lệ 12,69%). Giao dịch thực hiện từ 26/11 đến 3/12/2021.

CTCP Sông Đà 25 (SDJ): Ông Hoàng Hải Việt, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 1.212.461 cp (tỷ lệ 27,91%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12 đến 30/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SDJ, bà Nguyễn Thị Minh Tâm, con ông Nguyễn Trọng Thấu – Chủ tịch HĐQT – đăng lý mua 305.000 cp. Trước giao dịch bà Tâm không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12 đến 31/12/2021.

FCN – CTCP Fecon – CTCP Raito Kogyo, cổ đông lớn đã mua 16 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ của FCN. Qua đó, cổ đông trên đã nâng sở hữu tại FCN lên hơn 40,16 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 25,52%. Thay đổi có hiệu lực từ ngày 26/11.

PVI – CTCP PVI – Funderburk Lighthouse Ltd, cổ đông lớn chỉ mua được hơn 400.000 cổ phiếu trong tổng số 2 triệu cổ phiếu PVI đăng ký mua từ ngày 25/10 đến 23/11. Sau giao dịch, cổ đông trên đã nắm giữ hơn 27,39 triệu cổ phiếu PVI, tỷ lệ 11,7%.

PCG – CTCP Đầu tư Phát triển Gas Đô thị – Ông Nguyễn Thanh Tú, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 800.000 cổ phiếu PCG từ ngày 16/11 đến 23/11. Sau giao dịch, ông Tú đã giảm sở hữu tại PCG xuống còn hơn 1,49 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,91%.

IDI – CTCP Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I – Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT đã bán thoái vốn toàn bộ hơn 12,53 triệu cổ phiếu IDI sở hữu, tỷ lệ 5,51% trong ngày 03/12 theo phương thức thỏa thuận.

PTL – CTCP Đầu tư hạ tầng và Đô thị Dầu khí – CTCP Dịch vụ và Đầu tư Bất động sản Ngôi sao Phương Nam, cổ đông lớn đã bán ra hơn 10,69 triệu PTL từ ngày 05/11 đến 04/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, cổ đông trên chỉ còn nắm giữ hơn 528.000 cổ phiếu PTL, tỷ lệ 0,52%.

TTH – CTCP Thương mại và Dịch vụ Tiến Thành – Ông Nguyễn Hữu Trường, Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ 4 triệu cổ phiếu TTH sở hữu, tỷ lệ 10,7%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 06/12 đến 04/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

TVC – CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt – Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán hơn 685.000 cổ phiếu TVC từ ngày 07/12 đến 05/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Cùng thời gian, Tổng giám đốc của TVC và một ủy viên HĐQT của TVC đăng ký bán tổng cộng hơn 240.000 cổ phiếu TVC.

SDA – CTCP SIMCO Sông Đà – CTCP Đầu tư Công nghệ Smartech Việt Nam, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Lương Phương – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu SDA từ ngày 07/12 đến 05/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SDA nào.