Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HSG, TID, TPB, TCO, ITD, CKG

CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG): Ông Trần Ngọc Chu, Phó Chủ tịch HĐQT thường trực, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 1.658.729 cp (tỷ lệ 0,34%) để giảm sở hữu tại HSG xuống còn hơn 1,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,26%.. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/8 đến 9/9/2021 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh

CTCP Tổng công ty Tín Nghĩa (TID): Ông Quách Văn Đức, cha ông Quách Trọng Tuyên – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 4 triệu cp trong tổng số 8.820.525 cp (tỷ lệ 4,41%) để giảm sở hữu từ 4,41% về còn 2,41% vốn điều lệ,. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/8 đến 8/9/2021.

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPB): Công đoàn ngân hàng đã mua 126.000 cp. Trước giao dịch công đoàn ngân hàng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 4/8/2021.

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ông Nguyễn Duy Dinh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.076.600 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.077.100 cp (tỷ lệ 12,42%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 3/8/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu TCO, CTCP HQ Investent Group đã bán toàn bộ 1.867.140 cp (tỷ lệ 11,16%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 4/8/2021. Ông Nguyễn Duy Ninh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.918.740 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.995.840 cp (tỷ lệ 23,89%).

ITD – CTCP Công nghệ Tiên Phong – Bà Lê Thị Thu Vân, mẹ vợ ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Thành viên HĐQT đã bán ra toàn bộ hơn 181.000 cổ phiếu ITD sở hữu. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 29/7 đến 06/8 theo phương thức khớp lệnh.

CKG – CTCP Tập đoàn Tư vấn đầu tư và Xây dựng Kiên Giang – Ông Võ Văn Tám, chồng bà Trần Thị Mai Hương, Phó tổng giám đốc công ty đăng ký bán toàn bộ 73.500 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 0,089% về còn 0% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ 12/8 đến 10/9.