Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HUT, BCM, PSH, NLG, KPF, CMX, HBC, TVC, MCG, VTO, HID, C32, KTT

CTCP Tasco (HUT): Bà Lưu Đàm Ngọc Anh, vợ ông Nguyễn Viết Tân – Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 194.140 cp (tỷ lệ 0,07%). Giao dịch thực hiện từ 4/11 đến 5/11/2021.

Tổng Công ty đầu tư và phát triển công nghiệp – CTCP (BCM): Ôngh Nguyễn Hoàn Vũ, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 532.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 270.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 6/11 đến 11/11/2021.

CTCP Thương mại đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu (PSH): Bà Lý thị Ánh Hồng, Thành viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 158.376 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/11 đến 18/12/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Châu Quang Phúc, Giám đốc tài chính, đăng ký bán 650.000 cp trong tổng số 769.002 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2021.

CTCP Đầu tư tài chính Hoàng Minh (KPF): Bà Lê Thị Mộng Đào, Thành viên HĐQT, đã mua 2.425.500 cp trong tổng số 2,8 triệu cp đăng ký mua trước đó. Giao dịch thực hiện từ 11/11 đến 12/11/2021.

CTCP Camimex Group (CMX): KB Securities Co., Ltd đã bán 883.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.901.537 cp (tỷ lệ 12,99%). Giao dịch thực hiện ngày 9/11/2021. Tiếp đó ngày 10/11 KB Securities bán thêm 1.376.800 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.524.737 cp.

CTCP Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (HBC): Ông Nguyễn Lê Minh Thao, con ông Nguyễn Văn Tịnh – người được ủy quyền công bố thông tin – đăng ký bán 138.500 cp trong tổng số 138.534 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 17/12/2021.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký bán 1.195.600 cp trong tổng số 5.716.891 cp (tỷ lệ 5,36%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/11 đến 17/12/2021.

CTCP Cơ điện và xây dựng Việt Nam (MCG): Ông Phan Hải Hà, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 130.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.985.240 cp (tỷ lệ 5,19%) xuống 2.855.240 cp (tỷ lệ 4,96%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/10/2021.

CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco (VTO): Bà Phạm Thị Thu Hằng, vợ ông Nguyễn Chí Nam – Thành viên HĐQT – đã bán toàn bộ 558.500 cp (tỷ lệ 0,71%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 2/11 đến 10/11/2021.

CTCP Halcom Việt Nam (HID): Ông Nguyễn Việt Dũng, Thành viên HĐQT, đăng ký bán 515.000 cp trong tổng số 529.276 cp (tỷ lệ 0,9%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/11 đến 17/12/2021.

CTCP CIC39 (C32): CTCP Hóa An đã bán 800.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 985.101 cp (tỷ lệ 6,55%). Giao dịch thực hiện từ 5/11 đến 15/11/2021. Tiếp đó Hóa An đăng ký bán nốt toàn bộ 985.101 cp còn lại. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/11 đến 18/12/2021.

CTCP Tập đoàn đầu tư KTT (KTT): Bà Đặng Thùy Dương, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch bà Dương không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/11 đến 15/12/2021.