Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu HUT, NBB, NVB, VKC, TDH, ACG, CLX, L18, KTT

CTCP Tasco (HUT): Bà Lưu Đàm Ngọc Anh, vợ ông Nguyễn Viết Tân – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 194.140 cp (tỷ lệ 0,07%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (NBB): CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh đăng ký bán 11,5 triệu cp trong tổng số 62.516.667 cp (tỷ lệ 79,89%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện 9/11 đến 8/12/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NVB): Bà Dương Thị Lệ Hà, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 3.672.800 cp trong tổng số 4.672.800 cp (tỷ lệ 1,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận từ 8/11 đến 15/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NVB, ông Phạm Thế Hiệp, Ủy viên hĐQT, đăng ký bán 3,3 triệu cp trong tổng số 4,3 triệu cp đang sở hữu theo phương thức thỏa thuận. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/11 đến 30/11/2021.

CTCP Cáp nhựa Vĩnh Khánh (VKC): CTCP Louis Capital đã bán toàn bộ 2 triệu cp (tỷ lệ 10,37%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 1/11/2021.

CTCP Phát triển nhà Thủ Đức (TDH): Ông Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc, đã bán 1.752.048 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 281.421 cp. Giao dịch thực hiện ngày 1/11/2021.

CTCP Gỗ An Cường (ACG): VOF Investment Limited đã mua 607.000 cp (tỷ lệ 0,69%). Trước giao dịch VOF Investment không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 26/10/2021.

CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (CLX): CTCP Hàng hải MACS đăng ký bán toàn bộ 927.800 cp (tỷ lệ 1,07%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18): CTCP Phát triển hạ tầng Vĩnh Phúc đã nán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 3.941.390 cp (tỷ lệ 10,34%). Giao dịch thực hiện từ 15/10 đến 2/11/2021. Tiếp đó Hạ tầng Vĩnh Phúc đăng ký bán thêm 500.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/11 đến 8/12/2021.

CTCP Tập đoàn đầu tư KTT (KTT): Ông Nguyễn Văn Đạt, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 150.000 cp (tỷ lệ 5,08%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Đạt không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 2/11/2021.