Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu IDC, CC1, NLG, VNG, TGG, OPC, HVH, DLG, LPB, KDC, IMP, HHV, CIA, VRG, PHS, HGM, BNA, CQN, NDP, DRI

Tổng công ty Idico – CTCP (IDC): Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco đã bán toàn bộ 67 triệu cp (tỷ lệ 22,5%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 15/6/2021.

Tổng Công ty xây dựng số 1 – CTCP (CC1): CTCP Cơ điện lạnh Nam Thịnh đã bán toàn bộ 16,3 triệu cp (tỷ lệ 14,86%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 14/6 đến 16/6/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ ông Cao Tấn Thạch – Thành Viên HĐQT – đã bán 1,5 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.350.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 3/6 đến 21/6/2021. Tiếp đó bà Liễu đăng ký bán thêm 1 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/6 đến 23/7/2021.

CTCP Du lịch Thành Công (VNG): Ông Đặng Huỳnh Anh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Anh Tuấn sở hữu 1.316.210 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/6 đến 24/7/2021.

CTCP Xây dựng và đầu tư Trường Giang (TGG): CTCP Tập đoàn Loui Argo đã mua 1.395.600 cp (tỷ lệ 5,11%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Loui Argo không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 21/6/2021.

Trong khi đó cùng ngày, ông Đỗ Thành nhân đã bán 1.395.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 2.000 cp và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Dược phẩm OPC (OPC): Ông Trịnh Việt Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1.330.177 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 283.498 cp (tỷ lệ 1,07%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 28/6 đến 26/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu OPC, Quỹ đầu tư cơ hội PVI đã mua 6,6 triệu cp (tỷ lệ 24,83%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/6/2021.

CTCP Đầu tư và công nghệ HVC (HVH): Ông Trần Hữu Đông, chủ tịch HĐQT, đã bán 2,8 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.903.944 cp (tỷ lệ 21,39%). Giao dịch thực hiện từ 27/5 đến 22/6/2021.

CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai (DLG): Ông Nguyễn Đăng Quang đã bán 2,75 triệu cp và ông Nguyễn Hải đã bán 1,35 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch của ông Nguyễn Đăng Quang xuống 11.563.700 cp (tỷ lệ 3,86%) và của ông Nguyễn Hải xuống 2.336.200 cp (tỷ lệ 0,78%). Giao dịch thực hiện ngày 17/6/2021.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPB): CTCP Thaiholdings đã bán toàn bộ 919.400 cp. Giao dịch thực hiện ngày 16/6/2021.

CTCP Tập đoàn Kido (KDC): Allright Assets Limited đã bán 7.920.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 2 quỹ liên quan từ 24.291.176 cp (tỷ lệ 10,62%) xuống 16.371.176 cp (tỷ lệ 7,16%). Giai dịch thực hiện ngày 17 và 18/6/2021.

CTCP Dược phẩm Imexpharm (IMP): CTCP Đầu tư Bình Minh Kim đã mua 5.142.839 cp (tỷ lệ 7,17%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Bình Minh Kim không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 18/6/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): CTCP BOT Hưng Phát đã bán toàn bộ 16,4 triệu cp (tỷ lệ 6,13%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 8/6 đến 14/6/2021.

CTCP Dịch vụ sân bay quốc tế Cam Ranh (CIA): CTCP Tập đoàn ASG đăng ký bán toàn bộ 9.623.152 cp (tỷ lệ 52,35%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện ngoài hệ thống từ 23/6 đến 30/6/2021. Trong khi đó cùng thời gian, Công ty TNHH Dịch vụ hàng không ASG đăng ký mua đúng 9.623.152 cp. Đây thực chất là giao dịch nhận góp vốn để tăng vốn điều lệ tại công ty con.

CTCP Phát triển đô thị và khu công nghiệp cao su Việt Nam (VRG): Công ty TNHH TB Group Việt Nam đã mua 197.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.734.900 cp (tỷ lệ 6,7%). Giao dịch thực hiện từ 20/5 đến 18/6/2021.

CTCP Chứng khoán Phú Hưng (PHS): Công ty TNHH Tư cấn đầu tư Vũ Thái đăng ký bán 4.620.000 cp trong tổng số 11.594.723 cp (tỷ lệ 12,88%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/6 đến 22/7/2021.

CTCP Cơ khí và khoáng sản Hà Giang (HGM): Ba Tống Thùy Linh, vợ ông Vũ Thắng Bình – Giám đốc chi nhánh – đăng ký bán toàn bộ 618.500 cp (tỷ lệ 5,19%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/6 đến 16/7/2021.

CTCP Đầu tư sản xuất Bảo Ngọc (BNA): CTCP Á Long đã bán 752.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 752.500 cp (tỷ lệ 9,41%). Giao dịch thực hiện từ 19/5 đến 14/6/2021.

CTCP Cảng Quảng Ninh (CQN): CTCP Tập đoàn T&T đã bán 2,6 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 73.769.435 cp (tỷ lệ 98,29%) xuống 71.169.435 cp (tỷ lệ 94,83%). Giao dịch thực hiện ngày 16/6/2021.

CTCP Dược phẩm 2-9 (NDP): Bà Ngô Thị Cẩm Ly, em ông Ngỗ Nam Thắng – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 134.930 cp. Trước giao dịch bà Cẩm Ly sở hữu 91.902 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/6 đến 20/7/2021.

CTCP Đầu tư cao su Đắk Lắk (DRI): Ông Nguyễn Viết Tượng, Chủ tịch HĐQT, đã bán 100.000 cp giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 100.000 cp (tỷ lệ 0,14%). Giao dịch thực hiện từ 31/5 đến 18/6/2021.