Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu IDI, MWG, TVB, KOS, TVC, PVL, DIH, PAS, CET, CVN, RCC, ADS, CMS, MCG, EIC, L62, DFF, BHC

CTCP Đầu tư và phát triển đa quốc gia I.D.I (IDI): Ông Lê Thanh Thuấn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 12.535.000 cp (tỷ lệ 5,51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 30/12/2021.

MWG – CTCP Đầu tư Thế giới di động – Ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 1 triệu cổ phiếu MWG từ ngày 03/12 đến 31/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Tài sẽ giảm sở hữu tại MWG xuống còn hơn 17,06 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,39%.

CTCP Chứng khoán Trí Việt (TVB): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đã bán 4.516.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.791 cp. Giao dịch thực hiện từ 23/11 đến 29/11/2021.

CTCP Kosy (KOS): CTCP Đầu tư Leo Regulus đã nhận 25,2 triệu cổ phiếu – là cổ phiếu hoán đổi do Kosy phát hành (tỷ lệ 11,64%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch Leo Regulus không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 30/11/2021.

TVC – CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt – Ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT đã bán ra 500.000 cổ phiếu TVC từ ngày 22/11 đến 29/11. Sau giao dịch, ông Tùng đã giảm sở hữu tại TVC xuống còn hơn 2,38 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,3%.

CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Công ty TNHH Phát triển công nghệ đã bán toàn bộ 1.134.400 cp (tỷ lệ 2,27%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 27/10 đến 25/11/2021.

CTCP Đầu tư phát triển xây dựng Hội An (DIH): Ông Trần Đình Danh, Ủy viên HĐQT, đã bán 200.000 cp,  giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 33.080 cp (tỷ lệ 0,56%). Giao dịch thực hiện từ 5/11 đến 25/11/2021.

CTCP Quốc tế Phương Anh (PAS): Bà Hà Thị Hải Vân, Chủ tịch HĐQ, đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1,7 triệu cp (tỷ lệ 6,06%). Giao dịch thực hiện ngày 24/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PAS, cùng ngày, ông Vũ Văn Toản, Ủy viên HĐQT, đã mua 300.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 650.000 cp (tỷ lệ 2,32%). Bà Đào Thị Thu Hường, Trưởng BKS, đã bán 1.055.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 100.000 cp (tỷ lệ 0,36%).

CTCP CET Holding (CET): Bà Phạm Thu Trang, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 450.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 881.895 cp (tỷ lệ 14,58%). Giao dịch thực hiện ngày 26/11/2021.

CTCP Vinam (CVN): Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc, đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 2,5 triệu cp (tỷ lệ 12,63%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/121 đến 30/12/2021.

CTCP Sành sứ thủy tinh (CGV): Ông Lê Quang Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 100.00 cp trong tổng số 528.169 cp (tỷ lệ 5,56%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 31/12/2021.

Tổng Công ty công trình đường sắt (RCC): Ông Tạ Hữu Diễn, chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Diễn sở hữu 2.943.657 cp (tỷ lệ 19,04%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/12 đến 24/12/2021.

CTCP Damsan (ADS): Ông Vĩ Phương Diệp, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 1 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 108.800 cp. Giao dịch thực hiện từ 8/11 đến 29/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ADS, ông Lê Xuân Chiến, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 350.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 98.620 cp. Giao dịch thực hiện từ 8/11 đến 29/11/2021.

CMS – CTCP CMVietNam – Ông Nguyễn Đức Hưởng, Ủy viên HĐQT đăng ký mua hơn 3,7 triệu cổ phiếu CMS từ ngày 01/12 đến 29/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Hiện tại, ông Hưởng đang nắm giữ 574.000 cổ phiếu CMS, tỷ lệ 3,34%.

MCG – CTCP Năng lượng và Bất động sản MCG – Bà La Mỹ Phượng, cổ đông lớn đã bán ra 100.000 cổ phiếu MCG trong ngày 25/11. Sau giao dịch, bà Phượng đã giảm sở hữu tại MCG xuống còn hơn 4,1 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,88%.

CTCP EVN Quốc tế (EIC): Tổng CTCP XNK và xây dựng Việt Nam đã bán 259.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.140.600 cp (tỷ lệ 5,84%). Giao dịch thực hiện ngày 19/11/2021.

CTCP Lilama 69-2 (L62): Ông Nguyễn Giám Hiệu, Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 107.081 cp (tỷ lệ 1,29%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/12 đến 29/12/2021.

CTCP Tập đoàn Đua Fat (DFF): Ông Lê Văn Thịnh, em ông Lê Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 106.000 cp (tỷ lệ 0,26%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 30/12/2021.

CTCP Bê tông Biên Hòa (BHC): Tổng công ty xây dựng số 1 – CTCP đăng ký bán toàn bộ 1.841.282 cp (tỷ lệ 40,92%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/12 đến 30/12/2021.

CII – CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM – VIAC (No.1) Ltd Partnership, cổ đông lớn đăng ký bán ra 5,5 triệu cổ phiếu từ ngày 02/12 đến 31/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại CII xuống còn hơn 17,19 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,2%. Trước đó, từ ngày 15/11 đến 29/11, cổ đông trên cũng đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu CII.

FCN – CTCP Fecon – Ông Hà Thế Phương, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 100.000 cổ phiếu FCN từ ngày 02/12 đến 31/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, ông Phương sẽ giảm sở hữu tại FCN xuống còn hơn 105.000 cổ phiếu.

FTS – CTCP Chứng khoán FPT – Bà Ngô Thị Thanh Nga, em dâu bà Nguyễn Thị Thái Anh – Thành viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 508.000 cổ phiếu FTS sở hữu, tỷ lệ 0,34%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 02/12 đến 31/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.