Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu KHG, HUT, HDG, VAB, NLG, CMS, GDT, BT6, VOC, DHM, VSC, CLX, BMS, PSI, KSD, PPE, L18, VPR, PDB, NDN

CTCP Khải Hoàn Land (KHG): Ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 40 triệu cp theo chương trình phát hành riêng lẻ của công ty, nâng lượng sở hữu từ 57,6 triệu cp (tỷ lệ 33%) lên 97,6 triệu cp (tỷ lệ 30,61%). Giao dịch thực hiện ngày 6/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KHG, bà Trần Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Khải Hoàn, đã mua 18 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 25,6 triệu cp lên 43,6 triệu cp.

HUT – CTCP Tasco – Ông Nguyễn Viết Tân, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.072.140 cp (tỷ lệ 0,4%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/12/2021 đến 7/1/2022.

HDG – CTCP Tập đoàn Hà Đô – Norges Bank đã bán 367.900 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 5 quỹ liên quan từ 11.491.143 cp (tỷ lệ 7,0226%) xuống 11,123,243 cp (tỷ lệ 6,7978%). Giao dịch thực hiện ngày 8/12/2021.

Ngân hàng TMCP Việt Á (VAB): CTCP Đầu tư phát triển công nghiệp – thương mại Củ Chi đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 6.333.722 cp (tỷ lệ 1,42%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2021 đến 7/1/2022.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 17.488.400 cp (tỷ lệ 5,07%) xuống 15.488.400 cp (tỷ lệ 4,49%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/11/2021.

CTCP CMVietnam (CMS): Ông Phạm Minh Phúc, chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 3.708.800 cp trong tổng số 7 triệu cp (tỷ lệ 40,7%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2021 đến 7/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CMS, ông Kim Ngọc Nhân, Tổng Giám đốc, đã bán 625.434 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1 triệu cp (tỷ lệ 5,81%). Giao dịch thực hiện từ 30/11 đến 6/12/2021. Tiếp đó ông Kim Ngọc Nhân đăng ký bán 700.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/12/2021 đến 7/1/2022.

CTCP Chế biến Gỗ Đức Thành (GDT): KITMC Worldwide Vietnam RSP Balanced Fund đã mua 535.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 7 quỹ liên quan từ 876.700 cp (tỷ lệ 4,96%) lên 1.411.700 cp (tỷ lệ 7,99%) và trở thành nhóm cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 3/12 đến 8/12/2021.

CTCP Beton 6 (BT6): Ông Trịnh Thanh Huy, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1.865.702 cp. Trước giao dịch ông Huy sở hữu 336.746 cp (tỷ lệ 1,02%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2021 đến 5/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu BT6, cùng thời gian, bà Vũ Diễm Linh, vợ ông Trịnh Thanh Huy, đăng ký bán toàn bộ 345.428 cp (tỷ lệ 1,05%) đang sở hữu.

Tổng Công ty Công nghiệp dầu thực vật Việt Nam – CTCP (VOC): Tổng Công ty đầu tư và  kinh doanh vốn Nhà nước đã bán toàn bộ 44.211.900 cp (tỷ lệ 36,3%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 19/11 đến 30/11/2021.

CTCP Thương mại & Khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM): Ông Dương Hữu Hiếu đã bán 6.350.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 7.634.393 cp (tỷ lệ 24,32%) xuống 1.284.393 cp (tỷ lệ 4,09%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 26/11 đến 6/12/2021.

CTCP Container Việt Nam (VSC): Ông Nguyễn Hoài Linh, con ông Nguyễn Việt Hòa – Chủ tịch HĐQT – đã mua 104.417 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 208.834 cp (tỷ lệ 0,19%). Giao dịch thực hiện ngày 6/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VSC, ông Nguyễn Hoàng An, con ông Nguyễn Việt Hòa, đã mua 124.315 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 248.630 cp (tỷ lệ 0,23%). Bà dương Minh Hảo, vợ ông Nguyễn Việt Hòa, đã mua 144.205 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 288.410 cp (tỷ lệ 0,26%). Còn ông Nguyễn Việt Hòa đã mua 645.066 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.290.132 cp (tỷ lệ 1,17%). Đây đều là các giao dịch thực hiện quyền mua cổ phiếu.

CTCP Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (CLX): CTCP Hàng Hải Macs đã bán 419.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 508.300 cp (tỷ lê 0,59%). Giao dịch thực hiện từ 4/11 đến 3/12/2021.

CTCP Chứng khoán Bảo Minh (BMS): Bà Trần Thị Thủy, Thành viên BKS, đã bán toàn bộ 117.887 cp (tỷ lệ 0,21%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 1/12 đến 6/12/2021.

CTCP Chứng khoán dầu khí (PSI): CTCP Đầu tư tài chính Thành Việt đã bán 541.800 cp,m giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.675.400 cp (tỷ lệ 7,81%). Giao dịch thực hiện ngày 2/12/2021.

CTCP Đầu tư DNA (KSD): Ông Hoàng Tùng, Ủy viên HĐQT, đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 610.700 cp (tỷ lệ 5,09%). Giao dịch thực hiện từ 22/11 đến 2/12/2021.

CTCP Tư vấn điện lực dầu khí Việt Nam (PPE): Bà Hoàng Thị Ngát, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 436.300 cp (tỷ lệ 21,82%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PPE, cùng ngày, ông Vũ Văn Quân, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 495.000 cp (tỷ lệ 24,75%) và không còn là cổ đông lớn. Bà Đỗ Phương Phương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 299.300 cp (tỷ lệ 14,96%) và không còn là cổ đông lớn.

CTCP Đầu tư và xây dựng số 18 (L18): Ông Trịnh Việt Dũng, Ủy viên HĐQT, đã bán 304.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 296.000 cp (tỷ lệ 0,78%). Giao dịch thực hiện từ 5/11 đến 3/12/2021.

CTCP Vinaprint (VPR): Ông Bùi Minh Tuấn, Ủy viên HĐQT, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 323.855 cp (tỷ lệ 7,08%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/12/2021 đến 6/1/2022.

PDB – CTCP Tập đoàn đầu tư DIN Capital – Ông Lê Trường Kỹ, Chủ tịch HĐQT, đã mua 222.800 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 1.170.740 cp (tỷ lệ 13,14%). Giao dịch thực hiện từ 1/11 30/11/2021.

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (NDN): Ông Nguyễn Quang Minh Khoa, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch ông Minh Khoa sở hữu 230.000 cp (tỷ lệ 0,32%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/12 đến 4/1/2022.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

KHG – CTCP Khải Hoàn Land – Ông Nguyễn Khải Hoàn, Chủ tịch HĐQT, đã mua 40 triệu cp theo chương trình phát hành riêng lẻ của công ty, nâng lượng sở hữu từ 57,6 triệu cp (tỷ lệ 33%) lên 97,6 triệu cp (tỷ lệ 30,61%). Giao dịch thực hiện ngày 6/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu KHG, bà Trần Thị Thu Hương, vợ ông Nguyễn Khải Hoàn, đã mua 18 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 25,6 triệu cp lên 43,6 triệu cp.