Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu LDG, OCH, KOS, CVN, NDX, HAH, TPB, PVR, PBC, VFC, ATS, TDH

CTCP Đầu tư LD (LDG): Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT, đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 30.126.982 cp (tỷ lệ 12,54%) xuống 27.126.982 cp (tỷ lệ 11,29%). Giao dịch thực hiện ngày 29/11 đến 13/12/2021.

CTCP Khách sạn và dịch vụ OCH (OCH): Công ty TNHH IDS Argo Servicer đã bán toàn bộ 6.262.830 cp (tỷ lệ 3,13%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện ngày 6/12/2021.

KOS – CTCP Kosy – Ông Nguyễn Trung Kiên, em trai ông Nguyễn Việt Cường – Chủ tịch HĐQT đã bán ra 3 triệu cổ phiếu KOS trong ngày 13/12 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Kiên đã giảm sở hữu tại KOS xuống còn hơn 4,46 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,06%.

CTCP Vinam (CVN): Ông Nguyễn Mạnh Cường, Giám đốc, đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2 triệu cp (tỷ lệ 10,1%). Giao dịch thực hiện từ 3/12 đến 8/12/2021.

CTCP Xây lắp phát triển Nhà Đà Nẵng (NDX): Ông Bùi Lê Duy, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 281.301 cp (tỷ lệ 2,93%). Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 6/12/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): Bà Vũ Thị Ngọc Ánh, vợ ông Trần Quang Tiến – Thành viên HĐQT – đã bán 500.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 500.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 15/11 đến 8/12/2021.

TPB – Ngân hàng TMCP Tiên Phong – Bà Đỗ Quỳnh Anh, con ông Đỗ Anh Tú – Phó chủ tịch HĐQT đăng ký mua 1 triệu cổ phiếu TPB từ ngày 17/12 đến 15/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Quỳnh Anh sẽ nâng sở hữu tại TPB lên hơn 35,96 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,07%.

CTCP Nafoods Group (NAF): Bà Hồ Thị Loan, Giám đốc kinh doanh công nghiệp, đăng ký bán 101.200 cp trong tổng số 112.607 cp (tỷ lệ 0,18%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/12/2021 đến 15/1/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu NAF, cùng thời gian, ông Hồ Hải Quân, Giám đốc nhân sự, đăng ký bán 110.000 cp trong tổng số 185.904 cp (tỷ lệ 0,3%) đang sở hữu.

CTCP Đầu tư PVR Hà Nội (PVR): CTCP Tập đoàn Đại Dương đã bán 583.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 7.884.200 cp (tỷ lệ 15,19%). Giao dịch thực hiện ngày 3/12/2021.

CTCP Dược phẩm Trung Ương I Pharbaco (PBC): CTCP Sài Gòn Pharma đã bán toàn bộ 10.880.324 cp (tỷ lệ 12,09%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 6/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PBC, CTCP Appollo đã bán toàn bộ 34.119.676bcp (tỷ lệ 37,91%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2021. Trog khi đó CTCP Vật tư nông nghiệp pháp Vân đã mua 15 triệu cp, nâng lượng spwr hữu sau gia dịch lên 20 triệu cp (tỷ lệ 22,22%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2021.

CTCP Vinafco (VFC): CVTCP Logistics ASG đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 8.392.492 cp (tỷ lệ 24,83%). Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu VFC, ông Nguyễn Hoàng Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 3.516.132 cp (tỷ lệ 10,4%) xuống 1.516.132 cp (tỷ lệ 4,49%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/12/2021.

CTCP Suất ăn công nghiệp Atesco (ATS): Ông Nguyễn Mạnh Cường, Trưởng BKS, đăng ký bán toàn bộ 252.500 cp (tỷ lệ 7,21%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/12/2021 đến 30/12/2021.

TDH – CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức – CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO), cổ đông, tổ chức có liên quan đến ông Đàm Mạnh Cường – Tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 260.000 cổ phiếu TDH sở hữu, tỷ lệ 0,23%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 16/12 đến 14/1 theo phương thức khớp lệnh.