Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu LDG, THD, CEO, QNS, IDC, TLP, HHV, DHM, HQC, VSC, HIG, VTV, DTI, VNT, AMS, BT6, SJM, TL4

CTCP Đầu tư LDG (LDG): Ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 3 triệu cp trong tổng số 30.126.982 cp (tỷ lệ 12,54%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 22/12/2021.

CTCP Thaiholdings (THD): Ông Nguyễn Đức Thụy, em ông Nguyễn Văn Thuyết – Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1,5 triệu cp. Trước giao dịch ông Thụy sở hữu 85.909.333 cp (tỷ lệ 24,55%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/11 đến 17/12/2021.

CTCP Tập đoàn CEO (CEO): Ông Tạ Văn Tố, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 108.750 cp (tỷ lệ 0,04%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/11 đến 21/12/2021.

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Ngô Võ Triết, con ông Ngô Văn Tụ – Ủy viên HĐQT – đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông triết sở hữu 50.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/11 đến 17/12/2021.

Tổng Công ty Idico – CTCP (IDC): Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Bách Việt đã mua 9.776.000 cp trong tổng số 10 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 35.783.000 cp (tỷ lệ 11,93%). Giao dịch thực hiện từ 19/10 đến 12/11/2021.

Tổng Công ty Thương mại XNK Thanh Lễ – CTCP (TLP): Công ty TNHH Hải Linh đã bán toàn bộ 35.490.000 cp (tỷ lệ 15%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 11/11 đến 16/11/2021.

CTCP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An (TAR): Bà Lê Thị Kiều, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 670.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.470.093 cp (tỷ lệ 5,35%). Giao dịch thực hiện ngày 9/8/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): CTCP Đầu tư Hải Thạch B.O.T đăng ký bán 39 triệu cp trong tổng số 106.783.125 cp (tỷ lệ 39,94%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 22/11 đến 26/11/2021.

CTCP Thương mại & khai thác khoáng sản Dương Hiếu (DHM): Ông Dương Hữu Hiếu, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 6.350.000 cp trong tổng số 7.634.393 cp (tỷ lệ 24,32%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/11 đến 23/12/2021.

CTCP Tư vấn thương mại dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (HQC): Công ty TNHH Tập đoàn Hoàng Quân đăng ký bán 27 triệu cp trong tổng số 30.078.328 cp (tỷ lệ 6,31%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 23/11 đến 22/12/2021.

CTCP Container Việt Nam (VSC): Ông Nguyễn Việt Hòa, Chủ tịch HĐQT, đã bán 199.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1645.066 cp. Giao dịch thực hiện từ 15/10 đến 13/11/2021.

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Võ Văn Mai, Ủy viên hĐQT, đăng ký bán toàn bộ 1.663.947 cp (tỷ lệ 8,07%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/11 đến 17/12/2021.

CTCP Năng lượng và môi trường Vicem (VTV): CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội đã bán toàn bộ 1.400.086 cp (tỷ lệ 4,49%). Giao dịch thực hiện từ 4/11 đến 11/11/2021.

CTCP Đầu tư Đức Trung (DTI): Bà Tạ Thị Dinh, Chủ tịch HĐQT, đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 553.614 cp (tỷ lệ 4,8%) lên 1.553.614 cp (tỷ lệ 13,48%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 12/11 đến 15/11/2021.

CTCP Giao nhận và vận tải Ngoại Thương (VNT): CTCP Transimex đăng ký mua 300.000 cp. Trước giao dịch Transimex sở hữu 2.107.440 cp (tỷ lệ 17,72%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/11 đến 17/12/2021.

CTCP Beton 6 (BT6): Ông Trịnh Lương Ngọc, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 3.662.167 cp (tỷ lệ 11,13%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/11/2021.

CTCP Cơ khí xây dựng Amecc (AMS): Ông Trần Ngọc Dương, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 250.000 cp trong tổng số 550.000 cp (tỷ lệ 1,5%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 19/11 đến 17/12/2021.

CTCP Sông Đà 9 (SJM): Bà Nguyễn Ngọc Kiều Trang, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 363.700 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 544.500 cp (tỷ lệ 10,89%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 11/11/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SJM, cùng ngày, ông Mai Quốc Bảo, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 500.900 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 700.794 cp (tỷ lệ 14,02%).

Tổng Công ty Xây dựng Thủy Lợi 4 – CTCP (TL4): Ông Hồ Ngọc Hùng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 193.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 597.300 cp (tỷ lệ 4,07%). Giao dịch thực hiện ngày 10/11/2021.