Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu MSN, HHV, MBB, VND, PVI, HAG, TIP, PNG, TMS, TIX, DID, VMG, MAC, VHD

CTCP Tập đoàn Masan (MSN): Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương đã mua 262.700 cp trong tổng số 1,5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 156.730.406 cp (tỷ lệ 13,28%). Giao dịch thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu MSN, CTCP Masan đã mua 1.221.600 cp trong tổng số 3,5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 370.507.120 cp (tỷ lệ 31,38%). Giao dịch thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): CTCP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc đăng ký bán 25 triệu cp trong tổng số 238.230.365 cp (tỷ lệ 14,3%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 22/9/2021.

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBB): Ông Lê Quốc Minh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 3.132.009 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/8 đến 23/9/2021.

CTCP Chứng khoán VnDirect (VND): Acces S.A Sicav – SIF – Asia Top Picks đăng ký bán toàn bộ 3.325.000 cp (tỷ lệ 0,78%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 22/9/2021.

CTCP PVI (PVI): CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) đã bán 9.228.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 13.842.000 cp (tỷ lệ 6,19%) xuống 4.614.000 cp (tỷ lệ 2,06%). Giao dịch thực hiện ngày 20/7/2021.

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAG): Bà Đoàn Hoàng Anh, con ông Đoàn Nguyên Đức – Chủ tịch HĐQT – đã mua 4 triệu cp (tỷ lệ 0,43%). Trước giao dịch bà Hoàng Anh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 11/8 đến 20/8/2021.

Tổng công ty Tín Nghĩa (TIP): Ông Quách Văn Đức, cha ông Quách Trọng Nguyên – Ủy viên HĐQT – đã bán 4 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 4.820.525 cp (tỷ lệ 2,41%). Giao dịch thực hiện từ 11/8 đến 16/8/2021.

CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG): CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch Đầu tư Vina sở hữu 692.717 cp (tỷ lệ 7,7%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 9/9/2021.

CTCP Transimex (TMS): Công ty TNHH Đầu tư và thương mại Thiên Hải đã mua 3.42.292 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.952.692 cp (tỷ lệ 8,54%). Giao dịch thực hiện từ 21/7 đến 20/8/2021. Tiếp đó Công ty Thiên Hải đăng ký mua thêm 100.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 26/8 đến 24/9/2021.

CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TIX): CTCP Dịch vụ logistics Nam Sài Gòn đăng ký bán toàn bộ 740.000 cp (tỷ lệ 2,47%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 1/9 đến 30/9/2021.

CTCP DIC Đồng Tiến (DID): CTCP Cấu kiện bê tông Nhơn Trạch 2 đăng ký mua 3,1 triệu cp. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 24/9/2021.

CTCP Thương mại và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu (VMG): Ông Nguyễn Thanh Tùng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2,3 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 2.394.050 cp (tỷ lệ 24,94%) xuống còn 94.050 cp (tỷ lệ 0,98%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/8/2021.

CTCP Cung ứng và dịch vụ kỹ thuật hàng hải (MAC): Công đoàn công ty đã bán 185.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 551.058 cp (tỷ lệ 3,64%). Giao dịch thực hiện từ 19/7 đến 4/8/2021.

CTCP Đầu tư phát triển nhà và đô thị Vinahud (VHD): Bà Lu Thanh Thủy, vợ ông Lương Song Hào – người đại diện theo pháp luật của công ty – đã bán toàn bộ 357.000 cp (tỷ lệ 5,1%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 17/8/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

SHI – CTCP Quốc tế Sơn Hà – Bà Đoàn Thị Tuyết, cổ đông lớn đã bán ra hơn 10,4 triệu cổ phiếu SHI trong ngày 17/8. Sau giao dịch, bà Tuyết đã giảm sở hữu tại SHI xuống còn hơn 6,25 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,24%.

PVI – CTCP PVI – CTCP Chứng khoán TP.HCM (HCM), cổ đông lớn đã bán ra hơn 9,22 triệu cổ phiếu PVI trong ngày 20/7. Sau giao dịch, HCM đã giảm sở hữu tại PVI xuống còn hơn 4,61 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 2,06%.

MSN – CTCP Tập đoàn Masan – Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương đã mua 262.700 cp trong tổng số 1,5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 156.730.406 cp (tỷ lệ 13,28%). Giao dịch thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu MSN, CTCP Masan đã mua 1.221.600 cp trong tổng số 3,5 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 370.507.120 cp (tỷ lệ 31,38%). Giao dịch thực hiện từ 22/7 đến 20/8/2021.

PAC – CTCP Pin Ắc quy miền Nam – Quỹ đầu tư Japan Asia MB Capital, cổ đông đã bán toàn bộ 1,5 triệu cổ phiếu PAC sở hữu, tỷ lệ 3,23% trong ngày 18/8.

TIP – Tổng công ty Tín Nghĩa – Ông Quách Văn Đức, cha ông Quách Trọng Nguyên – Ủy viên HĐQT – đã bán 4 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống còn 4.820.525 cp (tỷ lệ 2,41%). Giao dịch thực hiện từ 11/8 đến 16/8/2021.

VMG – CTCP Thương mại và dịch vụ dầu khí Vũng Tàu – Ông Nguyễn Thanh Tùng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 2,3 triệu cp, giảm lượng sở hữu từ 2.394.050 cp (tỷ lệ 24,94%) xuống còn 94.050 cp (tỷ lệ 0,98%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/8/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

MBB – Ngân hàng TMCP Quân đội – Ông Lê Quốc Minh, Phó tổng giám đốc đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu MBB từ ngày 25/8 đến 23/9 theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Minh sẽ giảm sở hữu tại MBB xuống còn hơn hơn 1,13 triệu cổ phiếu.

TMS – CTCP Transimex – Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải, cổ đông lớn đăng ký mua 100.000 cổ phiếu TMS từ ngày 26/8 đến 24/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ nâng sở hữu tại TMS lên hơn 7,05 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 8,66%.

TIX – CTCP Tanimex – CTCP Dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn – cổ đông của TIX đăng ký bán toàn bộ 740.000 cổ phiếu TIX sở hữu, tỷ lệ 2,47%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 01/9 đến 30/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

HHV – CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả – CTCP Đầu tư hạ tầng Miền Bắc đăng ký bán 25 triệu cp trong tổng số 238.230.365 cp (tỷ lệ 14,3%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 22/9/2021.

VND – CTCP Chứng khoán VNDirect – Access S.A., Sicav-Sif – Asia Top Picks, cổ đông đăng ký bán toàn bộ hơn 3,32 triệu cổ phiếu VND sở hữu, tỷ lệ 0,78%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 24/8 đến 21/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

PNG – CTCP Thương mại Phú Nhuận – CTCP Đầu tư Vina đăng ký mua 500.000 cp. Trước giao dịch Đầu tư Vina sở hữu 692.717 cp (tỷ lệ 7,7%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 24/8 đến 9/9/2021.

DID – CTCP DIC Đồng Tiến – CTCP Cấu kiện bê tông Nhơn Trạch 2 đăng ký mua 3,1 triệu cp. Trước giao dịch công ty này không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 24/9/2021.