Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu MWG, DIG, FMC, GKM, APS, HAH, TMS, AAV, NDC, CLX, DPR

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Hiểu Em sở hữu 940.620 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/9 đến 7/10/2021.

Tổng CTCP Đầu tư phát triển xây dựng (DIG): CTCP Đầu tư phát triển Thiên Tân đã bán 2.489.700 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 63.544.515 cp (tỷ lệ 15,55%). Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2021.

CTCP Thực phẩm Sao Ta (FMC): Bà Triệu Mai Lan, vợ ông Phạm Hoàng Việt – Tổng Giám đốc – đăng ký bán 150.000 cp trong tổng số 204.588 cp (tỷ lệ 0,348%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/9 đến 7/10/2021.

CTCP Khang Minh Group (GKM): CTCP Chứng khoán APG đã mua 647.350 cp, nâng lượng sở hữu từ 710.000 cp (tỷ lệ 4,77%) lên 1.357.350 cp (tỷ lệ 9,12%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2021.

CTCP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương (APS): CTCP Đầu tư Apex Holding đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch Apex Holding không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 6/9 đến 30/9/2021.

CTCP Vận tải và xếp dỡ Hải An (HAH): CTCP Đại lý Cánh Đồng Xanh đã bán toàn bộ 403.200 cp. Giao dịch thực hiện từ 12/8 đến 27/8/2021.

CTCP Transimex (TMS): Ông Bùi Minh Tuấn, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 12.969.738 cp (tỷ lệ 15,92%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 27/8 đến 24/9/2021.

CTCP Việt Tiên Sơn địa ốc (AAV): Bà Đỗ Thị Thu Hà, Trưởng BKS, đăng ký bán toàn bộ 185.150 cp (tỷ lệ 0,51%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 7/9 đến 6/10.2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu AAV, cùng thời gian, ông Nguyễn Minh Xô, Chủ tịch HĐQT công ty con (CTCP Việt Tâm Doanh), đăng ký bán toàn bộ 297.562 cp đang sở hữu.

CTCP Nam Dược (NDC): Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân đã mua 177.600 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 966.920 cp. Giao dịch thực hiện từ 16/8 đến 27/8/2021.

CTCP XNK và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex – CLX): CTCP Dịch vụ văn hóa Việt đã bán 119.200 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.083.547 cp (tỷ lệ 5,87%). Giao dịch thực hiện ngày 30/8/2021.

CTCP Cao su Đồng Phú (DPR): Samarang Ucits – Samarang Asian Prosperity đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 2.244.680 cp (tỷ lệ 5,22%) xuống 2.144.680 cp (tỷ lệ 4,99%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2021.