Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu MWG, DXG, VPB, VCP, VRC, BWE, ND2, VNE, HDC, ADS, HIG, MVC, VNA

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Quỹ từ thiện Mái ấm Thế giới di động đăng ký bán toàn bộ 105.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/6 đến 29/7/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (DXG): Amesham Industries Limited đã mua 900.000 cp; CTBC Vietnam Equity Fund đã mua 500.000 cp; DC Developing Markets Strategies Public Limited Company đã mua 964.000 cp và Norges Bank đã mua 349.100 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 71.784.850 cp (tỷ lệ 13,8504%) lên 74.497.950 cp (tỷ lệ 14,3739%). Giao dịch thực hiện ngày 28/6/2021.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng (VPB): Công đoàn ngân hàng đăng ký mua 557.044 cp. Trước giao dịch Công đoàn Ngân hàng1.775.257 cp (tỷ lệ 0,07%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/6 đến 29/7/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và năng lượng VCP (VCP): Quỹ đầu tư cơ hội PVI đã bán 10.556.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 17.556.000 cp (tỷ lệ 23,33%) xuống 7 triệu cp (tỷ lệ 9,3%). Giao dịch hực hiện từ 22/6 đến 24/6/2021.

CTCP Bất động sản và đầu tư VRC (VRC): Bà Nguyễn Thu Huyền, vợ ông Từ Như Quỳnh – Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 1.070.140 cp. Giao dịch thực hiện theo phương thức thỏa thuận ngày 23 và 24/6/2021.

CTCP Nước và môi trường Bình Dương (BWE): Ông Nguyễn Văn Trí, Thành viên HĐQT, đã mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Trí không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 14/5 đến 17/5/2021.

CTCP Đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (ND2): Tổng CTCP XNK và xây dựng Việt Nam đã mua 6.430.961 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 25.546.575 cp (tỷ lệ 51,1%). Giao dịch thực hiện ngày 23/6/2021.

Tổng CTCP Xây dựng điện Việt Nam (VNE): Ông Trần Quang Cần, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 4 triệu cp. Trước giao dịch ông Cần sở hữu 300.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/7 đến 30/7/2021.

CTCP Phát triển nhà Bà Rịa Vũng Tàu (HDC): Ông Đoàn Hữu Hà An, con ông Đoàn Hữu Thuận – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Hà An sở hữu 481.597 cp (tỷ lệ 0,72%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/6 đến 29/7/2021.

CTCP Damsan (ADS): Ông Lê Xuân Chiến, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 500.000 cp trong 948.620 cp (tỷ lệ 3,38%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 30/6 đến 23/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ADS, cùng thời gian, Công ty TNHH Golf Long Hưng đăng ký bán 164.800 cp trong tổng số 164.850 cp (tỷ lệ 0,59%) đang sở hữu. Ông Vương Hồng Ân, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký bán toàn bộ 119.900 cp (tỷ lệ 0,69%). Bà Hà Thị Tỉnh Tâm đăng ký bán toàn bộ 195.404 cp (tỷ lệ 0,69%).

CTCP Tập đoàn HIPT (HIG): Ông Lê Hải Đoàn, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 3 triệu cp. Trươc giao dịch ông Đoàn sở hữu 14.500 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/6 đến 26/7/2021.

CTCP Vật liệu và xây dựng Bình Dương (MVC): Ông Nguyễn Thành Nhân, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 23.945.750 cp (tỷ lệ 23,95%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/6 đến 27/7/2021.

CTCP Vận tải biển Vinaship (VNA): Bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, vợ ông Vương Ngọc Sơn – Tổng Giám đốc – đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch bà Ngọc Lan sở hữu 3.100 cp (tỷ lệ 0,02%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 29/6 đến 28/7/2021.