Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu MWG, HPG, SSI, VIB, VPB, PVI, BKG, PGI, CVT, VC2, EME, PWA, PMB

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Công ty TNHH Tư vấn đầu tư Thế giới bán lẻ đã bán 100.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 51.275.096 cp (tỷ lệ 10,784%). Giao dịch thực hiện từ 5/8 đến 11/8/2021.

CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HPG): Ông Trần Vũ Minh, con ông Trần Đình Long – Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 5 triệu cp. Trước giao dịch ông Minh sở hữu 164,8 triệu cp (tỷ lệ 1,45%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/8 đến 16/9/2021.

CTCP Chứng khoán SSI (SSI): Daiwa Securities Group Inc đăng ký bán 15,3 triệu cp. Trước giao dịch Daiwa Securities sở hữu 118.294.620 cp (tỷ lệ 17,99%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/8 đến 16/9/2021.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Trần Đức Quý, bố bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc khối ngân hàng bán lẻ – đã bán 700.000 cp trong tổng số 3 triệu cp đăng ký bán trước đó, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 20.488.000 cp (tỷ lệ 1,319%). Giao dịch thực hiện từ 14/7 đến 12/8/2021.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB): Công đoàn ngân hàng đã mua 557.044 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 2.332.301 cp (tỷ lệ 0,092%). Giao dịch thực hiện từ 3/8 đến 9/8/2021.

CTCP PVI (PVI): International Finance Corporation đã mua 4.216.354 cp (tỷ lệ 1,89%); IFC Emerging Asia Fund. Lp đã mua 4.919.079 cp (tỷ lệ 2,2%) và IFC Financial Institutions Growth Fund. Lp đã mua 4.919.079 cp (tỷ lệ 2,2%). Trước giao dịch các quỹ này đều không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 6/8/2021.

CTCP Đầu tư BKG Việt Nam (BKG): Bà Bùi Thị Khánh Ly, con dâu Chủ tịch HĐQT, đã bán toàn bộ 856.600 cp (tỷ lệ 0,0267%). Giao dịch thực hiện từ 14/7 đến 13/8/2021.

Tổng CTCP Bảo hiểm Petrolimex (PGI): Bà Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 136.730 cp (tỷ lệ 0,15%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/8 đến 17/9/2021.

CTCP CMC (CVT): Bà Nguyễn Minh Hồng, nhà đầu tư, đã đã bán toàn bộ 277.470 cp (tỷ lệ 0,76%). Giao dịch thực hiện ngày 11/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CVT, cùng ngày, ông Bùi Minh Lực, bố ông Bùi Quang Minh – Thành viên HĐQT – đã bán toàn bộ 1.771.230 cp (tỷ lệ 4,83%). Bà Nguyễn Thị Hiền, đã bán toàn bộ 1.756.780 cp (tỷ lệ 4,79%).

CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 (VC2): Ông Nguyễn Quang Lâm, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 817.700 cp, giảm lượng sở hữu từ 983.392 cp (tỷ lệ 6,56%) xuống 165.692 cp (tỷ lệ 1,1%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 30/7/2021.

CTCP Điện Cơ (EME): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB đã bán toàn bộ 600.000 cp (tỷ lệ 15,87%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/8/2021.

CTCP Bất động sản dầu khí (PWA): Bà Vũ Thị Hiền, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 104.400 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 941.300 cp (tỷ lệ 9,41%). Giao dịch thực hiện ngày 9/8/2021.

CTCP Phân bón và hóa chất dầu khí Miền Bắc (PMB): Bà Võ Thị Thảo, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 393.900 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 762.900 cp (tỷ lệ 6,36%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 12/8/2021.