Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu MWG, JVC, NLG, VCI, HDO, APH, LMH, AMS, MDG, CAG, SMT, SPI

CTCP Đầu tư Thế giới di động (MWG): Quỹ từ thiện Mái Ấm thế giới di động đã bán toàn bộ 240.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 23/8 đến 7/9/2021.

CTCP Thiết bị y tế Việt Nhật (JVC): Pyn Elite Fund (Non – Ucits) đã bán 3.113.700 cp, giảm lượng sở hữu từ 9.450.100 cp (tỷ lệ 8,4%) xuống 6.336.400 cp (tỷ lệ 5,63%). Giao dịch thực hiện ngày 1/9/2021.

JVC – CTCP thiết bị Y tế Việt Nhật – Pyn Elite Fund (Non-Ucits), cổ đông lớn đã bán ra hơn 3,11 cổ phiếu JVC trong ngày 01/9. Sau giao dịch, cổ đông trên đã giảm sở hữu tại JVC xuống còn hơn 6,33 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,63%.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Bà Trần Trương Đoan Thục, em dâu ông Cao Tấn Thạch – Thành viên hĐQT – đã bán 300.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 200.025 cp (tỷ lệ 0,07%). Giao dịch thực hiện từ 9/8 đến 7/9/2021.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Bà Trần Trương Đoan Thục, em dâu ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT đã bán ra 300.000 cổ phiếu NLG từ ngày 09/8 đến 07/9 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Thục đã giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 200.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,07%.

CTCP Chứng khoán Bản Việt (VCI): Bà Trần Thị Lan, mẹ ông Tô Hải – Tổng Giám đốc – đã bán toàn bộ 1.455.000 cp (tỷ lệ 0,44%) đang sở hữu. Giao dịch thực hiện từ 25/8 đến 7/9/2021.

VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC – Bà Trần Thị Lan, mẹ của ông Tô Hải – Tổng giám đốc đã bán toàn bộ hơn 1,45 triệu cổ phiếu VCI sở hữu, tỷ lệ 0,44%. Giao địch đã thực hiện từ ngày 25/8 đến 07/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Hưng Đạo Container (HDO): Ông Nguyễn Thanh Toàn, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 1.014.100 cp, nâng lượng sở hữu từ 186.700 cp (tỷ lệ 1,11%) lên 1.200.800 cp (tỷ lệ 7,14%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 20/8/2021.

CTCP Tập đoàn An Phát Holding (APH): Ông Nguyễn Lê Trung, nhà đầu tư cá nhân, đăng ký mua 1,6 triệu cp. Trước giao dịch ông Trung sở hữu 2,85 triệu cp (tỷ lệ 1,41%). Giao dịch thực hiện từ 18/8 đến 7/9/2021.

Cũng liên quan cổ phiếu APH, ông Phạm Hoàng Việt, em trai ông Phạm Ánh Dương – Chủ tịch HĐQT, đã mua 600.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 3.450.000 cp. Giao dịch thực hiện từ 6/9 đến 7/9 đến 7/9/2021.

CTCP Landmark Holding (LMH): Ông Trần Thế Bình, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 718.900 cp và bán 1.300.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 720.200 cp (tỷ lệ 2,81%). Giao dịch thực hiện ngày 27/8/2021.

CTCP Cơ khí xây dựng AMECC (AMS): Ông Trần Ngọc Sơn, anh ông Trần Ngọc Dương – Ủy viên HĐQT – đăng ký bán 100.000 cp trong tổng số 383.550 cp (tỷ lệ 1,05%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/9 đến 5/10/2021.

CTCP Miền Đông (MDG): CTCP CIC 39 đăng ký mua 400.000 cp. Trước giao dịch CIC39 sở hữu 600.000 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10/9 đến 9/10/2021.

CTCP Cảng An Giang (CAG): Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh đăng ký bán toàn bộ 1.579.000 cp (tỷ lệ 11,44%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/9 đến 5/10/2021.

CAG – CTCP Cảng An Giang – Công ty TNHH MTV XNK Hùng Anh, cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Bảo – Ủy viên HĐQT đăng ký bán toàn bộ hơn 1,57 triệu cổ phiếu CAG sở hữu, tỷ lệ 11,44%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 09/9 đến 05/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

CTCP Sametel (SMT): Ông Nguyễn Lê Văn, ủy viên HĐQT, đã mua 100.000 cp (tỷ lệ 1,83%). Trước giao dịch ông Văn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 26/8 đến 27/8/2021.

SMT – CTCP Sametel – Ông Nguyễn Lê Văn, Ủy viên HĐQT đã mua vào 100.000 cổ phiếu SMT, tỷ lệ 1,83% trong hai phiên ngày 26 và 27/8. Trước giao dịch, ông Văn chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu SMT nào.

CTCP Spiral Galaxy (SPI): Ông Nguyễn Cảnh Dương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.044.500 cp (tỷ lệ 6,21%). Giao dịch thực hiện ngày 31/8/2021.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

RIC – CTCP Quốc tế Hoàng Gia – Ông Lê Quốc Thắng, một nhà đầu tư cá nhân vừa thông báo đã hoàn tất bán ra toàn bộ hơn 6,76 triệu cổ phiếu RIC và không còn là cổ đông từ ngày 24/8/2021.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

VTO – CTCP Vận tải xăng dầu Vitaco – Ông Phạm Ngọc Sinh, em vợ ông Nguyễn Chí Nam – Thành viên Hội đồng quản trị đưa toàn bộ hơn 3,92 triệu cổ phiếu VTO ra bán để giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận từ 10/9 đến 9/10/2021.

VKC – Công ty cổ phần Cáp Nhựa Vĩnh Khánh – Ông Lương Minh Tuấn, Phó tổng giám đốc đăng ký bán toàn bộ 500.000 cổ phiếu, tỷ lệ 2,59% nhằm mục đích tài chính cá nhân. Giao dịch dự kiến bắt đầu từ ngày 10/9 đến 8/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

VPH – CTCP Vạn Phát Hưng – Ông Võ Nguyễn Như Nguyện, Thành viên HĐQT đăng ký mua hơn 2,9 triệu cổ phiếu nhằm nâng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện từ ngày 13/9 đến 30/9 theo phương thức khớp lệnh trên sàn và giao dịch thỏa thuận. Hiện tại, ông Nguyện đang nắm giữ khoảng 4,9 triệu cổ phiếu VPH, tương đương 5,13%.