Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu MWG, NBB, CEO, NLG, VIB, BVB, AGM, HSL, VST

CTCP Đầu tư Thế giới di dộng (MWG): Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 340.000 cp, DC Developing Strategies Public Limited Company đã mua 50.000 cp, Norges Bank đã mua 40.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 10 quỹ liên quan từ 71.003.081 cp (tỷ lệ 9,9607%) lên 71.433.081 cp (tỷ lệ 10,021%). Giao dịch thực hiện ngày 7/1/2021.

NBB – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy – CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đăng ký bán 5,2 triệu cp trong tổng số 65.421.332 cp (tỷ lệ 65,32%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/1 đến 10/2/2022.

CEO – CTCP Tập đoàn C.E.O – Pyn Elite Fudn (Non – Ucits) đã bán 3 triệu cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 12.728.800 cp (tỷ lệ 4,95%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/12/2021.

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG): Ông Nguyễn Xuân Quang, Chủ tịch HĐQT, đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 46.452.851 cp (tỷ lệ 12,13%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 13/1 đến 11/2/2022.

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB): Ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán 400.000 cp trong tổng số 461.540 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 12/1 đến 11/2/2022.

BVB – Ngân hàng TMCP Bản Việt – CTCP Đầu tư Khu đô thị mới Sài Gòn đã bán 558.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 40.308.775 cp (tỷ lệ 10,98%). Giao dịch thực hiện ngày 29/12/2021.

CTCP Xuất nhập khẩu An Giang (AGM): Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước – Công ty TNHH (SCIC) đã bán toàn bộ 5.126.550 cp (tỷ lệ 28,17%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 29/12/2021 đến 4/1/2022.

HSL – CTCP Đầu tư phát triển thực phẩm Hồng Hà – Ông Lê Văn Đức, Thành viên HĐQT, đã bán toàn bộ 2.725.000 cp (tỷ lệ 15,87%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/1/2022.

CTCP Vận tải và thuê tàu biển Việt Nam (VST): Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam đăng ký bán 2 triệu cp trong tổng số 4 triệu cp (tỷ lệ 6,35%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 11/2 đến 11/3/2022.