Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu NBB, NTP, HID, NLG, VNE, KDH, NLG, PTD, PMB

NBB – CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy – CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.HCM (CII), Công ty mẹ đã bán ra 3,1 triệu cổ phiếu NBB từ ngày 24/11 đến 14/12 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, CII đã giảm sở hữu tại NBB xuống còn hơn hơn 65,42 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 65,32%.

NTP – CTCP Nhựa Thiếu niên – Tiền Phong – Ông Chu Văn Phương, Tổng giám đốc đã bán toàn bộ hơn 960.000 cổ phiếu NTP sở hữu, tỷ lệ 0,82%. Giao dịch đã thực hiện từ ngày 17/11 đến 15/12.

HID – CTCP Halcom Việt Nam – Ông Nguyễn Việt Dũng, Thành viên HĐQT đã bán ra 515.000 cổ phiếu HID từ ngày 22/11 đến 17/12 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, ông Dũng chỉ còn nắm giữ hơn 14.200 cổ phiếu HID.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Bà Ngô Thị Ngọc Liễu, mẹ của ông Cao Tấn Thạch – Thành viên HĐQT của NLG đã bán ra 200.000 cổ phiếu NLG từ ngày 03/12 đến 27/12, qua đó, giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 2,5 triệu cổ phiếu.

VNE – Tổng CTCP Xây dựng Điện Việt Nam – Bà La Mỹ Phượng, cổ đông đã bán ra 200.000 cổ phiếu VNE trong ngày 16/12. Sau giao dịch, bà Phượng đã giảm sở hữu tại VNE xuống còn hơn 6,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 7,81%.

KDH – CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền – Ông Huỳnh Chí Tâm, người phụ trách Quản trị công ty, thư ký HĐQT và đồng thời là người được ủy quyền công bố thông tin đã bán ra 69.300 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 132.305 cổ phiếu, tương đương 0,02% vốn điều lệ về còn 63.005 cổ phiếu, tương đương 0,01% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 17/12.

Ông Lê Hoàng Khởi, Phó tổng giám đốc công ty đã bán ra 77.000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 846.000 cổ phiếu, tương đương 0,13% vốn điều lệ về còn 769.000 cổ phiếu, chiếm 0,12% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện ngày 17/12.

NLG – CTCP Đầu tư Nam Long – Công ty TNHH Đầu tư Tân Hiệp, cổ đông đăng ký bán 800.000 cổ phiếu NLG từ ngày 24/12 đến 22/1/2022 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, cổ đông trên sẽ giảm sở hữu tại NLG xuống còn hơn 1,39 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 0,4%.

PTD – CTCP Thiết kế xây dựng Thương mại Phúc Thịnh – Ông Bùi Quang Huân, Ủy viên HĐQT đăng ký bán 320.000 cổ phiếu PTD từ ngày 22/12 đến 31/12 theo phương thức thỏa thuận. Hiện tại, ông Huân đang nắm giữ 384.000 cổ phiếu PTD, tỷ lệ 12%.

PMB – CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc – Tổng CTCP Vật tư nông nghiệp Nghệ An, tổ chức đầu tư đã mua vào 720.000 cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu 6%. Trước giao dịch, tổ chức trên chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu PMB nào.