Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu NKG, NTL, DL1, TDM, NHA, VBC, FCN, ILA

NKG – CTCP Thép Nam Kim – Ông Võ Hoàng Vũ, Tổng giám đốc đã bán ra 15 triệu cổ phiếu NKG từ ngày 27/9 đến 06/10 theo phương thức thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Vũ đã giảm sở hữu tại NKG xuống còn hơn 7,81 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,58%.

NTL – CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm – Bà Nguyễn Thị Mai, mẹ của ông Đinh Đức Tiệp – Phó tổng giám đốc đã bán ra 1,35 triệu cổ phiếu NTL từ ngày 09/9 đến 06/10 theo phương thức khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Mai đã giảm sở hữu tại NTL xuống còn hơn 4,15 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 6,8%.

DL1 – CTCP Tập đoàn Alpha Seven – Ông Đỗ Thành Nhân – Trưởng Ban kiểm soát đã hoàn tất bán ra 2,7 triệu cổ phiếu DL1. Thời gian giao dịch chỉ kéo dài trong hai phiên giao dịch đầu tiên theo đăng ký là 23 và 24/09. Sau giao dịch, ông Nhân chỉ còn sở hữu 117 cổ phiếu DL1.

TDM – CTCP Nước Thủ Dầu Một – Ông Nguyễn Thanh Phong, Thành viên HĐQT đã bán toàn bộ 600.000 cổ phiếu TDM sở hữu từ ngày 15/9 đến 04/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

EVS – CTCP Chứng khoán Everest – Ông Trần Đình Lợi, cổ đông lớn đã bán ra 2,5 triệu cổ phiếu EVS trong ngày 28/9. Sau giao dịch, ông Lợi đã giảm sở hữu tại EVS xuống còn 3 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,76%.

GSP – CTCP Vận tải sản phẩm khí Quốc tế – Ông Nguyễn Hồng Hiệp, cổ đông lớn đã bán ra hơn 1,52 triệu cổ phiếu GSP từ ngày 29/7 đến 04/10. Sau giao dịch, ông Hiệp đã giảm sở hữu tại GSP xuống còn hơn 1,5 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,17%.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

NHA – Tổng CTCP Đầu tư phát triển nhà và Đô thị Nam Hà Nội – Ông Nguyễn Đức Kiên, con ông Nguyễn Minh Hoàn – Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 300.000 cổ phiếu NHA từ ngày 12/10 đến 10/11 theo phương thức thỏa thuận. Dự kiến giao dịch thành công, ông Kiên sẽ nâng sở hữu tại NHA lên hơn 1,45 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 5,18%.

VBC – CTCP Nhựa Bao bì Vinh – CTCP Tập đoàn An Phát Holdings, cổ đông lớn đăng ký bán thoái vốn toàn bộ hơn 1,84 triệu cổ phiếu VBC sở hữu, tỷ lệ 24,54%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 11/10 đến 05/11 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

FCN – CTCP Fecon – Bà Phùng Nguyệt Hà, em gái ông Phùng Tiến Trung – Thành viên HĐQT đăng ký bán 162.000 cổ phiếu FCN từ ngày 11/10 đến 09/11 theo phương thức khớp lệnh. Dự kiến giao dịch thành công, bà Hà sẽ chỉ còn nắm giữ lô lẻ 92 cổ phiếu FCN.

ILA – CTCP ILA – Ông Võ Xuân Phong, Phó chủ tịch HĐQT đăng ký bán 2,55 triệu cổ phiếu ILA nhằm giải quyết nhu cầu tài chính cá nhân. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh, dự kiến từ ngày 11/10 đến ngày 9/11/2021. Hiện, ông Phong đang nắm giữ hơn 3,4 triệu cổ phiếu ILA, tỷ lệ 20,05%.