Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu NSH, VC2, IDJ, ASM, TCD, VCI, PPE, MSH

NSH – CTCP Nhôm Sông Hồng – Ông Đào Vịnh Long, Phó tổng giám đốc đã bán ra 179.000 cổ phiếu NSH từ ngày 30/8 đến 06/9. Sau giao dịch, ông Long chỉ còn nắm giữ lô lẻ 65 cổ phiếu NSH.

VC2 – CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 – CTCP Đầu tư MST (MST) tổ chức đầu tư đã mua vào hơn 1,07 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 7,15%. Trước giao dịch, MST chưa nắm giữ bất kỳ cổ phiếu VC2 nào.

IDJ – CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam – Ông Nguyễn Đỗ Đức Lâm, con ông Nguyễn Đỗ Lăng – Ủy viên HĐQT chỉ mua được hơn 0,96 triệu trong tổng số 3 triệu cổ phiếu IDJ đăng ký mua từ ngày 09/8 đến 01/9. Trước giao dịch, ông Lâm chưa nắm giữ cổ phiếu IDJ nào.

ASM – CTCP Tập đoàn Sao Mai – Ông Nguyễn Văn Phụng, cổ đông lớn đã bán ra 220.000 cổ phiếu ASM trong ngày 06/9. Sau giao dịch, ông Phụng đã giảm sở hữu tại ASM xuống còn hơn 12,74 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,92%.

TCD – CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải – Bà Lê Thị Mai Loan, cổ đông lớn đã bán ra 903.000 cổ phiếu TCD trong ngày 06/8. Sau giao dịch, bà Loan đã giảm sở hữu tại TCD xuống còn hơn 3,84 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,41%.

VCI – CTCP Chứng khoán Bản Việt – VCSC – Bà Trần Thị Lan, mẹ của ông Tô Hải, Tổng giám đốc đã bán toàn bộ 1,45 triệu cổ phiếu VCI sở hữu, tỷ lệ 0,44%. Giao dịch được thực hiện từ ngày 25/8 đến ngày 7/9 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh. Sau giao dịch, bà Lan không còn nắm giữ bất kỳ cổ phiếu nào của VCI.

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông

PPE – CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam – Ông Lê Cảnh Toàn, Giám đốc đăng ký bán toàn bộ hơn 271.000 cổ phiếu PPE sở hữu, tỷ lệ 13,58%. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 13/9 đến 08/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

MSH – CTCP May Sông Hồng – Bà Bùi Thu Hà, con ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 617.880 cổ phiếu MSH với mục đích đầu tư. Giao dịch được thực hiện theo phương thức khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận, dự kiến từ ngày 15/9 đến ngày 15/10/2021. Nếu giao dịch thành công, bà Thu Hà sẽ nâng sở hữu tại MSH từ 476.280 cổ phiếu, tỷ lệ 0,95% lên 1.094.160 cổ phiếu, tỷ lệ 2,19%.