Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu PAN, LPB, PGC, PNJ, DXG, KDC, C47, PAS, NTL, TEG, POM, CKG, TDP, TNA, PEC, HNA, DL1, BMD, GND ngày 14/7/2021

CTCP Tập đoàn PAN (Cổ phiếu PAN): CTCP CSC Việt Nam đăng ký mua 3 triệu cp. Trước giao dịch CSC Việt Nam sở hữu 9.786.902 cp (tỷ lệ 4,52%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Trà My, Tồng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 2.769.266 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 15/7 đến 13/8/2021.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (Cổ phiếu LPB): CTCP Thaiholdings đã mua 145.600 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 710.400 cp. Giao dịch thực hiện ngày 6/5/2021.

Tổng công ty Gas Petrolimex – CTCP (Cổ phiếu PGC): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đăng ký bán 1,5 triệu cp trong tổng số 3.310.532 cp (tỷ lệ 5,49%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/7 đến 13/8/2021.

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (Cổ phiếu PNJ): Hanoi Investments Holdings Limited đã bán 115.200 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 8 quỹ liên quan từ 22.740.273 cp (tỷ lệ 10,0015%) xuống 22,625.073 cp (tỷ lệ 9,9508%). Giao dịch thực hiện ngày 13/7/2021.

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Cổ phiếu DXG): Ông Bùi Ngọc Đức, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Đức sở hữu 908.604 cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/7 đến 14/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DXG, CTCB Vietnam Equity Fund đã mua 1 triệu cp và Hanoi Investments Holdings Limited đã mua 2 triệu cp, Norges Bank đã mua 500.000 cp và Samsung Vietnam Securities Master Investments Trust [Equity] đã mua 200.000 cp, nâng lượng sở hữu cả nhóm gồm 11 quỹ liên quan từ 82.497.950 cp (tỷ lệ 15,917%) lên 86.197.950 cp (tỷ lệ 16,6313%). Giao dịch thực hiện ngày 14/7/2021.

CTCP Tập đoàn Kido (Cổ phiếu KDC): VI (Vietnam Investments) Partners LLC đã bán 715.000 cp, giảm lượng sở hữu cả nhóm gồm 2 quỹ liên quan xuống còn 15.779.270 cp (tỷ lệ 6,9%). Giao dịch thực hiện ngày 13/7/2021.

CTCP Xây dựng 47 (Cổ phiếu C47): Bà Tô Thị Bình, mẹ vợ ông Bùi Văn Tuynh – Thành viên HĐQT – đăng ký bán toàn bộ 752.400 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/7 đến 15/8/2021.

CTCP Quốc tế Phương Anh (Cổ phiếu PAS): Bà Nguyễn Thị Hải Vân, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 1,5 triệu cp. Trước giao dịch bà Vân không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/7 đến 12/8/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PAS, cùng thời gian, ông Vũ Văn Toản, Ủy viên HĐQT đăng ký mua 350.000 cp. Trước giao dịch ông Toản không sở hữu cổ phiếu nào.

Trong khi đó bà Nguyễn Thị Ngọc Hà, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán 1.295.000 cp trong tổng số 1.595.000 cp (tỷ lệ 5,69%) đang sở hữu. Ông Trần Duy Cường, Tổng Giám đốc, đăng ký bán 432.450 cp trong tổng số 1.032.450 cp (tỷ lệ 3,68%) đang sở hữu.

CTCP Phát triển đô thị Từ Liêm (Cổ phiếu NTL): Bà Nguyễn Thị Hạnh, em dâu ông Trần Quang Hiệp – Thành viên HĐQT độc lập – đã mua 133.000 cp. Trước giao dịch bà Hạnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 20/1 đến 17/2/2021.

CTCP Năng lượng và bất động sản Trường Thành (Cổ phiếu TEG): CTCP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội đã mua 1 triệu cp, nâng lượng sở hữu từ 1,2 triệu cp (tỷ lệ 3,71%) lên 2,2 triệu cp (tỷ lệ 6,79%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 8/7/2021.

CTCP Thép Pomina (Cổ phiếu POM): Công ty TNHH TM & SX Thép Việt đăng ký bán 1.086.000 cp trong tổng số 145.161.815 cp (tỷ lệ 51,9%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/7 đến 14/8/2021.

CTCP Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang (Cổ phiếu CKG): Bà Nguyễn Bích Nghĩa, Thành viên BKS, đăng ký bán 410.000 cp trong tổng số 948.568 cp (tỷ lệ 1,15%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/7 đến 14/8/2021.

CTCP Thuận Đức (Cổ phiếu DP): Ông Trần Quốc Hùng, bố vợ ông Bùi Thế Quyên – Tổng giám đốc – đăng ký bán toàn bộ 100.000 cp đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 16/7 đến 14/8/2021.

CTCP TM XNK Thiên Nam (Cổ phiếu TNA): Bà Trần Thị Hiền, Thành viên HĐQT, đăng ký mua 3.973.089 cp. Trước giao dịch bà Hiền không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/7 đến 17/8/2021.

CTCP Cơ khí điện lực (Cổ phiếu PEC): Ông Nguyễn Tiến Đạt, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 136.935 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 219.897 cp (tỷ lệ 7,05%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 9/6/2021.

CTCP Thủy điện Hủa Na (Cổ phiếu HNA): Ông Đoàn Văn Trường, Phó Giám đốc, đăng ký bán 500.000 cp trong tổng số 533.200 cp (tỷ lệ 0,23%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14/7 đến 6/8/2021.

CTCP Tập đoàn năng lượng tái tạo Việt Nam (Cổ phiếu DL1): Bà Phan Thị Hiền, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 301.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 4.996.200 cp (tỷ lệ 4,94%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 5/7/2021.

CTCP Môi trường và dịch vụ đô thị Bình Thuận (Cổ phiếu BMD): Công ty TNHH Nhật Hoàng đã bán 340.525 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 27.533 cp (tỷ lệ 1%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 21/6 đến 6/7/2021.

CTCP Gạch ngói Đồng Nai (Cổ phiếu GND): Bà Bùi Thị Chiêm, kế toán trưởng, đã mua 223.400 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 411.350 cp (tỷ lệ 4,57%). Giao dịch thực hiện ngày 6/7/2021.