Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu PDR, VIB, CRE, HHV, KPF, FRT, BVG, PNG, STL, PHH, DT4, DGT, DTE, FDG

PDR – CTCP Phát triển bất động sản Phát Đạt – Ông Nguyễn Văn Đạt, Chủ tịch HĐQT, đăng ký chuyển 20 triệu cp trong tổng số 297.690.510 cp (tỷ lệ 60,41%) đang sở hữu để góp vốn bằng cổ phiếu PDR vào Công ty TNHH Phát Đạt Holdings – là công ty do ông Đạt làm chủ sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/1 đến 16/2/2022.

VIB – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam – Bà Phan Đặng Như Hoa, vợ ông Ân Thanh Sơn – Phó Tổng Giám đốc – đã mua 300.000 cp. Trước giao dịch bà Hoa không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 5/1/2022.

CTCP Bất động sản Thế Kỷ (CRE): Bà Trần Thị Tuyết Mai, Phó phòng kế toán, đăng ký bán 250.000 cp trong tổng số 753.160 cp (tỷ lệ 0,37%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 18/1 đến 28/1/2022.

CTCP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả (HHV): Ông Nguyễn Tấn Đông, Phó Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 100.000 cp. Trước giao dịch ông Đông không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/1 đến 18/2/2022.

Cũng liên quan đến cổ phiếu HHV, cùng thời gian, ông Nguyễn Quang Huy, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 230.000 cp. Trước giao dịch ông Huy không sở hữu cổ phiếu nào.

KPF – CTCP Đầu tư Tài chính Hoàng Minh – Bà Lê Thị Mộng Đào, Thành viên HĐQT, đã bán 242.600 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.182.900 cp (tỷ lệ 3,77%). Giao dịch thực hiện từ 14/12/2021 đến 13/1/2022.

CTCP Bán lẻ kỹ thuật số (FRT): Ông Nguyễn Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 200.000 cp. Trước giao dịch ông Việt Anh sở hữu 415.564 cp (tỷ lệ 0,53%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 19/1 đến 17/2/2022.

CHP – CTCP Thủy điện Miền Trung – Công ty TNHH Năng lượng REE đã mua 1.647.902 cp trong tổng số 2 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 34.972.704 cp (tỷ lệ 23,81%). Giao dịch thực hiện từ 10/12/2021 đến 6/1/2022.

CTCP Group Bắc Việt (BVG): Ông Vũ Hữu Trí, Ủy viên HĐQT, đăng ký bán toàn bộ 400.000 cp (tỷ lệ 4,1%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/1 đến 28/1/2022.

CTCP Thương mại Phú Nhuận (PNG): CTCP Đầu tư Toàn Việt đã bán toàn bộ 1.736.900 cp (tỷ lệ 19,3%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 7/1/2022.

CTCP Sông Đà Thăng Long (STL): Lucerne Enterprise LTD đã bán 175.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 1.786.200 cp (tỷ lệ 11,91%). Giao dịch thực hiện ngày 7/1/2022.

CTCP Hồng Hà Việt Nam (PHH): Bà Phạm Ngọc Dung, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 120.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2.243.900 cp (tỷ lệ 12,4%). Giao dịch thực hiện ngày 7/1/2022.

DT4 – CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa – Tổng Công ty Đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) đăng ký bán toàn bộ 591.600 cp (tỷ lệ 51%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 17/1 đến 15/2/2022.

CTCP Công trình giao thông Đồng Nai (DGT): Ông Trần Quang Tuấn, Phó Chủ tịch HĐQT, đã mua 300.000 cp (tỷ lệ 1,5%). Trước giao dịch ông Tuấn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 5/1 đến 7/1/2022.

DTE – CTCP Đầu tư năng lượng Đại Trường Thành Holdings – Ông Nguyễn Văn Nam, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 872.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 6.458.860 cp (tỷ lệ 12,73%). Giao dịch thực hiện ngày 6/1/2022.

FDG – CTCP Docimexco – Ông Nguyễn Khắc Hiển, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 511.000 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.170.000 cp (tỷ lệ 8,86%) xuống 659.000 cp (tỷ lệ 4,99%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/1/2022.