Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu PNJ, LDG, BT6, DIC, CEN, FDC, BCG, CGV, DLT

CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ): Ông Cao Ngọc Duy, em bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch HĐQT – đã mua 4,5 triệu cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 6.767.481 cp (tỷ lệ 2,9732%). Giao dịch thực hiện ngày 14/12/2021.

CTCP Đầu tư LDG (LDG): Ông Ngỗ Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 123.100 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 82.736 cp. Giao dịch thực hiện từ 23/11 đến 16/12/2021.

CTCP Beton6 (BT6): Ông Trịnh Thanh Phong, anh ông Trịnh Thanh Huy – Chủ tịch HĐQT – đã bán toàn bộ 1.350.274 cp (tỷ lệ 4,1%). Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu BT6, cùng thời gian, bà Vũ Diễm Linh, vợ ông Trịnh Thanh Huy, đã bán toàn bộ 345.428 cp (tỷ lệ 1,055).

CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (DIC): Ông Phạm Hữu Long, ủy viên HĐQT, đã bán 769.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 100.050 cp (tỷ lệ 0,38%). Giao dịch thực hiện từ 29/11 đến 13/12/2021.

CTCP Cencon Việt Nam (CEN): Ông Nguyễn Xuân Bắc, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 651.500 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 673.700 cp (tỷ lệ 5,9%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 10/12/2021.

CTCP Ngoại thương và phát triển đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh (FDC): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MB Capital) đăng ký bán 4,5 triệu cp trong tổng số 6.060.000 cp (tỷ lệ 15,69%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 20/12/2021 đến 18/1/2022.

CTCP Bamboo Capital (BCG): Bà Hoàng Bảo Cát, vợ ông Phạm Nguyễn Thiên Chương – Thành viên HĐQT độc lập, đã bán 200.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 276.238 cp (tỷ lệ 0,09%). Giao dịch thực hiện từ 1/12 đến 13/12/2021.

CTCP Sành sứ thủy tinh Việt Nam (CGV): Ông Lê Quang Tuấn, ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 428.169 cp (tỷ lệ 4,51%). Giao dịch thực hiện từ 8/12 đến 13/12/2021.

CTCP Du lịch và thương mại Vinacomin (DLT): Ông Vũ Mạnh Thắng, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 199.663 cp (tỷ lệ 7,99%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 13/12/2021.