Thông tin giao dịch lượng lớn cổ phiếu QNS, NSH, TVC, PVL, SPI, EVG, AGM, CMX, TCO, TIX, SHG, ILA, PEC, MKP, FGL, VNH, SNC, SD1, SD2, KVC, INN, DDG

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS): Ông Võ Thành Đàng, Tổng Giám đốc, đã mua 578.00 cp trong tổng số 1 triệu cp đăng ký mua trước đó, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 23.029.648 cp (tỷ lệ 6,45%). Tiếp đó ông Võ Thành Đàng đăng ký mua tiếp 1 triệu cp. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/6 đến 2/7/2021.

CTCP Nhôm Sông Hồng (NSH): Ông Đào Vịnh Long, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 283.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 177.965 cp (tỷ lệ 0,86%). Giao dịch thực hiện từ 23/4 đến 21/5/2021.

CTCP Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt (TVC): Công ty TNHH MTV Tùng Trí Việt đăng ký bán 1,5 triệu cp trong tổng số 24.156.109 cp (tỷ lệ 34,97%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/6 đến 1/7/2021.

CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt (PVL): Bà Nguyễn Thị Thu Giang, Thành viên BKS, đã bán toàn bộ 100.000 cp (tỷ lệ 0,2%). Giao dịch thực hiện ngày 16/4/2021.

CTCP SPI (SPI): Bà Nguyễn Thị Thương, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 250.000 cp và mua 60.200 cp, giảm lượng sở hữu say giao dịch xuống 735.500 cp (tỷ lệ 4,37%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 19/5/2021.

Tiếp đó bà Thương lại mua 245.800 cp và bán 50.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 897.100 cp (tỷ lệ 5,34%) và trở thành cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 24/5/2021.

CTCP Tập đoàn Everland (EVG): Bà Lê Thị Thùy Linh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 120.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 5.195.500 cp (tỷ lệ 4,95%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/5/2021.

CTCP XNK An Giang (AGM): CTCP Đầu tư và phát triển Nguyễn Kim đã bán toàn bộ 9.437.150 cp. Giao dịch thực hiện ngày 27/5/2021.

CTCP Camimex Group (CMX): CTCP Vốn Thiên Niên Kỷ đăng ký bán toàn bộ 2.797.115 cp (tỷ lê 9,2%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/6 đến 7/7/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu CMX, cùng thời gian, ông Bùi Sĩ Tuấn – Chủ tịch HĐQT – đăng ký mua 2.797.115 cp. Trước giao dịch ông Tuấn sở hữu 3.824.422 cp (tỷ lệ 12,57%).

CTCP Vận tải đa phương thức Duyên Hải (TCO): Ông Phạm Duy Như Quỳnh, nhà đầu tư cá nhân, đã mua 2.538.734 cp (tỷ lêh 15,18%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Quỳnh không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện ngày 28/5/2021.

CTCP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TIX): CTCP Dịch vụ Logistics Nam Sài Gòn đã mua 340.000 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 740.000 cp (tỷ lệ 2,47%). Giao dịch thực hiện ngày 28/5/2021.

Tổng Công ty Sông Hồng (SHG): Ông Phan Việt Anh, Phó Tổng Giám đốc, đã bán 4.021.978 cp, giảm lượng sở hữu từ 4.031.978 cp (tỷ lệ 14,93%) xuống còn 10.000 cp và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 28/5/2021.

CTCP ILA (ILA): Bà Tạ Ngọc Bích, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 1 triệu cp (tỷ lệ 5,88%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện từ 24/5 đến 25/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu ILA, ông Đặng Xuân Hữu, Phó Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 672.000 cp (tỷ lệ 3,95%). Giao dịch thực hiện ngày 24/5/2021.

CTCP Cơ khí điện lực (PEC): Ông Lê Nam Hưng, Ủy viên HĐQT, đã mua 773.351 cp (tỷ lệ 24,82%) và trở thành cổ đông lớn. Trước giao dịch ông Hưng không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 26/5 đến 27/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu PEC, ông Nguyễn Đức Bách, Tổng Giám đốc, đã bán toàn bộ 141.272 cp (tỷ lệ 4,53%). Giao dịch thực hiện ngày 27/5/2021. Ông Nguyễn Doãn Bình, Ủy viên HĐQT, đã bán toàn bộ 623.082 cp (tỷ lệ 20%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 26/5/2021.

CTCP Hóa – Dược phẩm Mekophar (MKP): CTCP Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital) đã bán 250.200 cp, giảm lượng sở hữu từ 1.383.260 cp (tỷ lệ 6,02%) xuống 1.133.060 cp (tỷ lệ 4,96%) và không còn là cổ phiếu.  Giao dịch thực hiện ngày 24/5/2021.

CTCP Cà phê Gia Lai (FGL): Ông Trịnh Quang Hưng, Tổng Giám đốc, đăng ký mua 475.000 cp. Trước giao dịch ông Hưng sở hữu 2.377.702 cp (tỷ lệ 16,2%). Giao dịch thực hiện từ 2/6 đến 25/6/2021.

CTCP Đầu tư Việt Việt Nhật (VNH): Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch HĐQT, đăng ký mua 2 triệu cp. Trước giao dịch ông Sơn không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 2/6 đến 1/7/2021.

CTCP XNK Thủy sản Năm Căn (SNC): Ông Trần Thiện, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký bán toàn bộ 170.000 cp (tỷ lệ 3,4%) đang sở hữu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 3/6 đến 30/6/2021.

CTCP Sông Đà 1 (SD1): Công ty TNHH Shunshine Financial Holdings đã mua 121.300 cp, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 761.300 cp (tỷ lệ 9,79%). Giao dịch thực hiện ngày 21/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu SD1, ông Nguyễn Xuân Bình, Tổng Giám đốc, đã bán 108.500 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 510.450 cp (tỷ lệ 6,56%). Giao dịch thực hiện từ 29/4 đến 21/5/2021.

CTCP Sông Đà 2 (SD2): Bà Nùi Thị Thanh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán toàn bộ 1.035.800 cp (tỷ lệ 7,18%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 21/5/2021.

CTCP Sản xuất XNK Inox Kim Vỹ (KVC): Ông Nguyễn Tuấn Anh, nhà đầu tư cá nhân, đã bán 739.000 cp, giảm lượng sở hữu sau giao dịch xuống 2,2 triệu cp (tỷ lệ 4,44%) và không còn là cổ đông lớn. Giao dịch thực hiện ngày 25/5/2021.

CTCP Bao bì và in nông nghiệp (INN): Bà Mai Thị Loan, Phó Tổng Giám đốc, đăng ký mua 150.000 cp. Trước giao dịch bà Loan sở hữu 54.920 cp (tỷ lệ 0,31%). Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8/6 đến 7/7/2021.

CTCP Đầu tư công nghiệp XNK Đông Dương (DDG): Ông Yang Tuấn An, con ông Trần kim Sa – Tổng Giám đốc – đã mua 1 triệu cp (tỷ lệ 3,51%). Trước giao dịch ông Tuấn An không sở hữu cổ phiếu nào. Giao dịch thực hiện từ 18/5 đến 20/5/2021.

Cũng liên quan đến cổ phiếu DDG, cùng thời gian, ông Yang Hỷ An, con ông Trần Kim Sa, đã mua 1 triệu cp. Trước giao dịch ông Hỷ An không sở hữu cổ phiếu nao.